Nelostien remontti Savenahossa ja Leivonmäellä haittaa liikennettä vielä parin kuukauden ajan. Tienparannushanketta urakoivan YIT Suomi Oy:n työmaapäällikkö Jarmo Lahtinen kertoo, että työmaa on aikataulussaan. Lokakuun aikana tietöistä johtuvat liikenteen pysäytykset vähenevät ja normaaliin liikennekäyttöön tie saadaan lokakuun loppuun mennessä.

Remontoitavalla osuudella tulee tiesuunnitelman mukaan olemaan jatkossa sadan kilometrin tuntinopeusrajoitus myös talvella, lukuun ottamatta Leivonmäen Teboilin risteyksen aluetta. Remontissa rakennetaan yhteensä 5,3 kilometriä keskikaiteellista ohituskaistatietä. Tieosuuden keskivaiheilla tulee olemaan kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Etelä- ja pohjoispäässä tie on 1+2-kaistainen.

Siltatöistä johtuvia kiertoteitä Nelostien remonttialueella ei enää ole, sillä tielle rakennettu Haapasuontien silta otettiin käyttöön jo heinäkuun alkupuolella ja Savenahon silta elokuun alussa. Siltojen alikulut ja rinnakkaistiet palvelevat alueen asukkaita, sillä heidän vanhat liittymänsä Nelostielle suljetaan. Uudet rinnakkaistiet valmistuvat vaiheittain syys-lokakuussa.

Remontissa myös tasataan tien korkeuksia. Tällä hetkellä Savenahon uuden sillan pohjoispuolella näkyy hyvin muutoksen suuruus, kun vanhojen kaistojen vierellä kulkee huomattavasti korkeammalla uusi tie (kuvassa). Seuraavaksi työmaalla korotetaankin vanhat kaistat uudelle tasolle.

Leivonmäen kirkonkylän eteläiseen liittymään rakennetaan ryhmityskaistoja sekä valaistusta. Kivisuon risteyksen paikkaa siirretään etelään päin.

– Kivisuon liittymän siirto on aivan työmaan viimeisiä töitä. Uusi liittymä avataan ja vanha laitetaan kiinni lokakuun alkupuolella, kertoo työmaapäällikkö Jarmo Lahtinen.

Lopullisesti tieurakka valmistuu ensi kesänä, jolloin tehdään vielä viimeiset päällystystyöt.

Info:

Nelostien remontti

Savenahon kohdalle rakennetaan keskikaiteelliset ohituskaistat molemmille ajosuunnille ja tehdään tämän edellyttämät yksityisteiden liittymäjärjestelyt.

Maanteiden liittymiin rakennetaan tarvittavat kääntymiskaistat liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Yksityisteiden liittymäjärjestelyjä ja rinnakkaisteitä tehdään siten, että valtatien nopeustasotavoite saavutetaan (tavoitenopeus myös talvella 100 km/h).

Ajorataa levennetään ja luiskia loivennetaan sekä tien pystygeometriaa parannetaan (tavoitenopeus 100 km/h).

Rakennetaan tievalaistusta ohituskaistoille ja liittymiin rakennetaan riista-aitoja ohituskaistojen kohdille.

Leivonmäen kohdalla kanavoidaan tasoliittymä siirtämällä Harjunlahden liittymä etelään päin.

Markku Parkkonen

Katso video Nelostien remonttialueelta:

Tagged with →