Joutsan kunnanhallitus on julistanut teknisen johtajan viran jälleen haettavaksi. Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa teknistä korkeakoulututkintoa. Hakuaika virkaan päättyy 2. syyskuuta.

Tekninen johtaja toimii Joutsan kunnan teknisen- ja ympäristöosaston vastuualueen esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään. Käytännössä teknisen johtajan tehtäviä on hoidettu kunnassa väliaikaisjärjestelyillä jo yli vuoden siitä saakka, kun edellinen viranhaltija siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Virka oli välillä avoimena, mutta siihen valittu henkilö ei ottanutkaan tehtävää vastaan.

Tarja Kuikka