Seurakunnassamme ollaan tärkeiden päätösten edessä. Kirkolliskokokouksen hiippakuntarajapäätöksen jälkeen tiedämme siirtyvämme ensi vuoden alussa Mikkelin hiippakunnasta Lapuan hiippakuntaan. Nyt on selvä suunta, mihin päin asioita hoidetaan. Ennen kirkolliskokouksen päätöstä asioita jouduttiin osittain hoitamaan sekä Mikkelin että Lapuan hiippakunnan kanssa.

Olen aina ollut sitä mieltä, että ykkösvaihtoehto seurakuntamme kohdalla on itsenäinen seurakunta. Tämä kuitenkin edellyttää, että pystymme tarjoamaan riittävät seurakuntapalvelut kilpailukykyisellä hintatasolla muihin samankokoisiin seurakuntiin verrattuna.

Nyt olen asiaa miettinyt, tutustunut muiden seurakuntien toimintaan ja saanut seurakuntalaisilta palautetta. Selvä kantani on, että näin ei voi jatkua. Katson kuitenkin, että ne toimenpiteet, jotka ovat olleet esillä, eivät ole riittäviä. Kaikista toimenpiteistä en ole myöskään yhtä mieltä. Minusta on nyt välttämätöntä selvittää Joutsan seurakunnan taloushallinnon osto Jyväskylän seurakunnalta ja tarvittaessa kokonaan liittyminen Joutsan alueseurakuntana Jyväskylän seurakuntaan. Eräiden seurakuntalaisten mielestä se olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten. Itse olen valmis kertomaan avoimesti seurakuntalaisille perusteet johtopäätökseni perusteet joko järjestettävässä tilaisuudessa tai tämän lehden palstoilla.

Ihmettelen miksi tätä vaihtoehtoa ei ole selvitetty, vaikka seurakuntamme taloustilannetta selvittäneet ulkopuoliset konsultitkin ovat tuoneet sen esille yhtenä vaihtoehtona. Tämä on tullut esille heidän raporteissaan ja myös heidän kanssaan käymissäni puhelinkeskusteluissa.

Uskon kuitenkin että seurakuntamme johto löytää oikeat ratkaisut.

Rakentavin seurakuntaterveisin
Niilo Nieminen
kirkkovaltuustoryhmän puheenjohtaja

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →