Jatkaako Mieskonmäen koulu toimintaansa ensi syyslukukaudella, se selviää Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan viimeistään joulukuussa Joutsan kunnanvaltuuston käsitellessä ensi vuoden talousarviota.

Koulun jatko on tällä hetkellä vaakalaudalla, sillä oppilasennusteiden mukaan koulun oppilasmäärä putoaa ensi syksynä viiteentoista eli alle Joutsan kunnanvaltuuston päättämän kahdeksantoista oppilaan vähimmäisrajan. Mikäli valtuusto ei joulukuussa myönnä enää määrärahaa koulun jatkoon ensi syyslukukaudesta alkaen, kuluva lukuvuosi jää Mieskonmäessä viimeiseksi.

Mieskonmäkisille tullaan Mika Sirkan mukaan järjestämään kuulemistilaisuus aiheesta näillä näkymin syyskuun lopulla.

– Meillä on siinä vaiheessa käyty jo talousarvion lukuja läpi ja siinä on pakko ollut ottaa valmistelussa sitten huomioon se asia, Sirkka sanoo viitaten oppilaiden vähimmäismäärän alittumiseen ja siitä seuraavaan lakkautusuhkaan.

Kuulemistilaisuuden järjestämisen ohella tehdään Sirkan mukaan myös lapsivaikutusten arviointi eli arvioidaan, miten koulun lakkauttaminen vaikuttaisi lapsiin, perheisiin ja koko yhteisöön. Käytännössä siis mietitään esimerkiksi lapsille osoitettavat lähikoulut ja koulukyydit.

Tavallaan Mieskonmäen koulu toimii jo nyt lisäajalla.

– Edellisen kerran, kun tästä on puhuttu edellisen kouluverkkosuunnittelun yhteydessä, niin silloin jo keskusteltiin siitä mahdollisesta lakkautumisesta ja se oli itse asiassa ajoitettu jo aikaisempaan, mitä nyt ollaan menossa, sanoo Sirkka.

Mikäli valtuusto joulukuussa päättää lakkauttaa Mieskonmäen koulun, oppilaiden ja heidän perheidensä elämää koskeva muutos pyritään Sirkan mukaan tekemään mahdollisimman inhimillisesti.

– Kyllä meillä pyrkimys on siihen, että yritetään tarjota niin inhimillinen ja pehmeä muutos kuin mahdollista.

Tarja Kuikka

Tagged with →