Joutsan kunnanhallitus on päättänyt perustaa kuntaan etsivän nuorisotyön toimen marraskuun alusta alkaen. Etsivänä nuorisotyöntekijänä kunnassa toimii tällä hetkellä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Janne Pajunen.

Etsivä nuorisotyö on nuorisolaissa säädettyä erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Toiminnan ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Joutsassa on tehty etsivää nuorisotyötä vuodesta 2012 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoilla. Tarkoituksena on jatkaa toimintaa hankerahoituksella niin pitkään kuin hankerahaa myönnetään ja jatkaa sen jälkeen etsivää nuorisotyötä kunnan omana työnä.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Joutsan kunnalle etsivään nuorisotyötoimintaan valtionavustusta 27.500 euroa ajalle 1.11.2019-31.10.2020.

Tarja Kuikka