Joutsan kunta uudisti keväällä radikaalisti risu- ja haravointijätteen vastaanottoa Joutsassa ja Leivonmäellä lopettamalla kokonaan entisen käytännön. Kun ennen jätteet sai viedä haluaminaan aikoina Joutsassa jätevedenpuhdistamolle tai Leivonmäen entiselle kaatopaikalle, niin keväästä lähtien ne on täytynyt toimittaa Lassila-Tikanojan Joutsan jäteasemalle.

Kunta on ostanut keväälle ja syksylle tietyt päivät ja tunnit, jolloin risuja ja lehtiä voi viedä jäteasemalle maksutta, mutta muuten se maksaa.

Maksutta voi viedä viikoilla 36, 37 ja 38 perjantaina klo 8-12 ja lauantaina klo 9-13. Muuna aikana jätteitä otetaan vastaan jäteasemalla, mutta niiden vastaanotto maksaa 25 euroa kuutiolta. Samat toimintaperiaatteet tulevat voimaan myös Leivonmäellä. Leivonmäellä risu- ja puutarhajätteitä voi toimittaa Lohipolun levikkeelle. Toimituspäivät ja kellonajat ovat samat kuin Joutsassa.

Uudistus on herättänyt runsaasti keskustelua, ja ainakaan toimitukseen asti ei ole siitä kuulunut myönteistä. Heti keväällä toimitukseen lähetettiin valokuva, jossa oli risujätettä pientareella muovipussissa. Risu- ja haravointijätteen heittäminen pientareille onkin tiettävästi yleistynyt. Tämän on ottanut esille ihan virallisestikin Ulla Tommola (kesk.) teknisen lautakunnan heinäkuun kokouksessa. Hän toi kokoukseen tiedoksi, että ihmiset vievät niitä nyt myös muualle kuin sallittuun vastaanottopaikkaan.

Lisäksi uudistusta on pidetty kalliina kuntalaisille ja mökkiläisille, ja palautusjärjestelmää ruuhkaisena. Risut ja lehdet pitäisi lajitella omille paikoilleen jäteasemalla, mitä kaikki eivät tee. Roskakuorma kaadetaan joskus myös aivan kontin etuosaan, mihin muodostuu korkea keko, joka sitten vaikeuttaa peräosa hyödyntämistä.

Tuoreimpana toimitukselle saatettu lukijan kommentti koskee lehtiroskien lapioimista peräkärrystä, ja etenkin sitä ruuhkaa, mikä jäteasemalle muodostuu ilmaisina palautuspäivinä.

Lähetimme kysymys Mitenkäs-palstan muodossa yksikön päällikkö Irma Nurmelle Lassila & Tikanojalle. Hän vastaa ohessa lukijan kysymykseen.

Janne Airaksinen

Mitenkäs?

Lehtiroskien lapioimien peräkärrystä

Lukija lähetti seuraavan kysymyksen:

– Lehtiroskien lapioiminen peräkärrystä Joutsan jäteaseman konttiin on kokemukseni mukaan hitaampaa, raskaampaa ja työläämpää kuin aiempi käytäntö, jolloin roskantuojat saattoivat nopeasti tyhjentää roskat lavalta maahan. Kun nyt kontin eteen mahtuu käytännössä vain kärry kerrallaan ja tyhjentäminen on hitaampaa, on odotettavissa ruuhkautumista jo muutenkin täyteen ahdetun tuntuisella asemalla erityisesti niinä harvoina päivinä, jolloin jätteet voi tuoda maksutta.

– Onko tähän varauduttu?

– Kenen idea oli ylipäätään siirtyä asukkaan kannalta vaivalloiseen konttiratkaisuun ?

– Olisiko vaihtoehtoja vielä mietittävä?

Jätefirma Lassila&Tikanojalta tuli vastaus yksikön päällikkö Irma Nurmelta.

– Joutsan kunnan kanssa yhteisesti on sovittu tästä käytännöstä, kun heidän aikaisemmin hoitama vastaanotto päättyi. Suoraan konttiin vastaanoton yhteydessä lastaus on siksi, koska ne toimitetaan konteissa Jyväskylään Mustankorkealle. On selvää, että ruuhkaa voi syntyä, kun vastaanotto on rajoitettuna aikana. Tuojienkin kannattaa varautua odottamaan purkua.

–  Toki ruuhkalta välttyy, kun tuo muuna aikana maksamalla vastaanoton itse.

Janne Airaksinen