Joutsan sote-keskuksen suunnittelussa on ollut monia vaiheita ja suunnitelmat ovat matkan varrella eläneet. Tämä ei sinänsä ole mitenkään omituista tällaisissa hankkeissa, varsinkin kun suunnitteluun kytkeytyy demokraattinen päätöksentekoprosessi ja valtion vaihtelevat reunaehdot. Nyt urakkakilpailutukset on saatu valmiiksi ja sote-keskuksen rakentaminen pääsee täysillä käyntiin. Valmista pitäisi olla reilun vuoden päästä.

Sote-keskuksesta on paikkakunnalla puhuttu jo pitkään ja viime kunnallisvaalit olivat ainakin osalle ehdokkaista sote-keskusvaalit, tai tarkemmin sanottuna vuodeosastovaalit. Äänestäjille lupailtiin puolustaa Joutsan vuodeosastoa viimeiseen asti. Sote-keskuksen suunnittelun edetessä vuodeosaston puolustajille tulikin yllätyskäänne: vuodeosasto – tai nykynimeltään sakuko-osasto – ei sovikaan sote-keskuksen kustannusraameihin. Niinpä rakenteilla olevaan sote-keskukseen tuleekin vain poliklinikka tukipalveluineen, neuvolat sekä terveydenhuoltoa tukevia erilaisia sosiaalitoimen palveluja. Sinänsä näiden palvelujen keskittäminen samaan rakennukseen on järkevää.

Vuodeosastokin on tulossa, sillä se on tarkoitus saneerata Palvelukeskus Jouseen ja yhdistää yhdyskäytävällä sote-keskukseen. Jos tämä suunnitelma toteutuu, ei vahinkoa synny. Osaa kuntalaisista kuitenkin varmasti vielä vähän jännittää, saadaanko vuodeosasto tehtyä valtion menoraamien mukaisesti erillisenä hankkeena.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →