Kansaneläkelaitos (Kela) sulkee Joutsan palvelupisteensä. Syynä tähän ovat liian vähäiset asiakasmäärät. Joutsan Kelan ajan varauspalvelu nykymuodossaan korvautuu muilla palveluilla 1.9. alkaen. Asiakkaat voivat jatkossa hoitaa Kela-asioita samassa osoitteessa sijaitsevassa kunnan asiointipisteessä, puhelimitse ja verkossa.

Kela lähestyi toimistonsa lopettamisaikeella kuntaa jo keväällä. Toukokuussa Joutsan kunnanhallitus linjasi kannakseen, että Kelan palvelujen ja toimintojen säilymistä pidetään tärkeänä. Lähimmät asiointipalvelut ovat kaukana, minkä vuoksi paikkakunnalla on oltava Kelan asiakaspalveluyksikkö.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen ei ole suinkaan mielissään Kelan päätöksestä sulkea toimipiste.

– On aina kielteistä, kun valtio syö maaseutukuntia vähentämällä omia palveluitaan. Joutsan kunta kuitenkin täydentää ja paikkaa näitä puutteita omalla asiointipisteellään. Ehdottomasti autamme kuntalaisia ja teemme parhaamme heidän puolestaan, se on kaikkien etu, painottaa Nissinen.

Jatkossa Joutsan kunnan Länsitie 5:n asiointipisteen rooli näin ollen kasvaa. Kunnan henkilökunta neuvoo yleisellä tasolla Kela-asioissa ja Kelan verkkopalvelun käytössä. Asiointipisteestä saa hakemuslomakkeita ja esitteitä, ja sinne voi jättää hakemukset ja liitteet.

Kela ja Joutsan kunta ovat pohtineet mahdollisuutta, että asiointipisteeseen hankittaisiin laitteet, joiden avulla asiakas saisi niin halutessaan etäyhteyden Kelan virkailijaan tietokoneen videokameran kautta. Kunnanjohtaja Nissinen on vakaasti sitä mieltä, että tällainen toiminto tullaan järjestämään.

Jos asiakas tarvitsee henkilökohtaista neuvontaa, aika kannattaa varata etukäteen verkossa tai puhelimitse. Kela voi tarpeen mukaan järjestää alueelle pop up -palveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Pop up -palvelun idea on, että Kelan palveluasiantuntija tulee asiakkaiden luo esimerkiksi kirjastoon tai sosiaalitoimistoon.

Suurin osa asioinneista voidaan hoitaa puhelinpalvelussa, internetissä, puhelinajanvarauksella ja postitse. Puhelinajanvarauksessa voidaan ottaa tilanteen niin vaatiessa myös suullinen hakemus. Puhelinpalvelussa voi pyytää neuvoa, hakea etuuksia ja saada apua verkkoasiointiin. Puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen voi varata ajan, jolloin Kelan palveluneuvoja perehtyy asiakkaan tilanteeseen etukäteen.

Kelan Itäisen asiakaspalveluyksikön johtaja Irma Parén kertoo, että asiakkaat ovat suuressa määrin siirtyneet nykyään verkkopalveluiden käyttäjiksi. Yli 70 prosenttia hakemuksista tehdään tällä haavaa sähköisesti internetissä.

– Kaikki Kelan palvelut saadaan Joutsasta käsin myös jatkossa. Kenenkään ei sen takia tarvitse erikseen matkustamaan kauemmaksi. Puhelin- ja verkkopalvelut sekä kunnan asiointipisteen henkilökunta ovat tässä keinoina, korostaa Parén.

Kelan Joutsan asiointipiste on ollut viimevuosina avoinna ajanvarauksella kaksi päivää viikossa. Käyttö on ollut liian vähäistä Kelan kriteereiden mukaan, sillä kaikki tarjolla olleet ajanvarausajat eivät ole täyttyneet.

Kunnan asiointipisteessä on käyty ajanjaksolla 12.3.2018–31.7.2019 Kela-asioissa 99 kertaa. Tämän vuoden ajalta varsinainen Kelan toimisto on palvellut keskimäärin neljää asiakasta per aukiolopäivä. Maksimissaan toimisto pystyisi antamaan kahdeksan palveluaikaa aukiolopäivänä.

Itäisen asiakaspalveluyksikön johtaja Parén ymmärtää hyvin niitä asiakkaita, jotka voivat kokea muutosvaiheen hankalana. Kela kuitenkin tarkastelee toimistoverkostoaan sen mukaan, kuinka paljon asiakaskäyntejä on, ja toisaalta kuinka kaukana toimisto sijaitsee muista vastaavista palveluista. Joutsan toimistoa on säilytetty pitkään toiminnassa juuri sen vuoksi, että kaupunkiin on täältä pitkä matka. Pelkkien asiakaskäyntien nojalla päätös toimiston sulkemisesta olisi voitu tehdä jo aikaa sitten.

Lähimmät Kelan omat toimistot löytyvät jatkossa Heinolasta ja Jyväskylästä.

Janne Airaksinen

Tagged with →