Joidenkin henkilöiden välinpitämätön toiminta Joutsan S-Marketin edustalla olevalla jätteenkeräyspisteellä on ongelma, joka nousee esiin erityisesti kesällä. Keräyspisteelle joko tuodaan jotain sinne kuulumatonta tai jätteitä ei laiteta asianmukaisiin keräysastioihin.

Äskettäin keräyspisteellä ilmeni taas asiatonta käytöstä. Eräs paikallislehti Joutsan Seudun lukija toimitti lehdelle kuvia, joihin oli ikuistettu keräysastioiden väliin maahan jätettyjä maalipurkkeja ja muuta jätettä. Lukija ihmetteli viestissään, mikseivät kaikki opi käyttämään keräyspistettä oikein, ja miksi joku aina pilaa sellaisen hyvän asian, joka loppupelissä hyödyttäisi kaikkia.

Jätteenkeräyspisteen kierrätysohjeita kannattaisi kuitenkin noudattaa, sillä Rinki-ekopisteverkostoon kuuluvasta keräyspisteestä vastaavan Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n aluepäällikkö Harri Patanan mukaan toistuva asiaton toiminta keräyspisteellä voi yleisesti ottaen johtaa ikäviin seurauksiin – pahimmillaan jopa keräyspisteen sulkemiseen. Patanan mukaan Rinki-ekopisteverkostoon kuuluva keräyspiste laitetaan erityistarkkailuun, mikäli sinne tuodaan toistuvasti sinne kuulumatonta materiaalia.

– Tekijöitä pyritään saamaan kiinni ja jos kyseessä on toistuvaa, selkeästi sekajätettä, niin myös Jätehuoltoviranomaiselle asiasta tiedotetaan. Toistuva sekajäte voi kertoa siitä, että asukas ei ole liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen, sanoo Patana.

Rinki-ekopisteverkoston keräyspisteiden, eli myös Joutsan S-Marketin edustalla olevan jätteenkeräyspisteen siivouksen hoitavat Ringin kilpailuttamat urakoitsijat, jotka siivoavat keräyspisteen kerran viikossa ja vievät sieltä pois sinne toimitetut ylimääräiset jätteet. Mikäli keräyspisteellä esiintyy jatkuvasti ongelmia, keräyspiste voidaan siis Patanan mukaan myös sulkea.

– Tämä on harvinaista, mutta muutamia on jouduttu toteuttamaan.

Pääsääntöisesti Rinki-ekopisteet toimivat Patanan mukaan hyvin ja niihin toimitetaan sinne kuuluvia materiaaleja. Kohteita, joihin on järjestetty kameravalvonta, on jonkin verran ja kameravalvonnasta on myös ollut Patanan mukaan apua.

Entä ne S-Marketin jätteenkeräyspisteelle keräysastioiden väliin jätetyt maalipurkit, kuinka ne pitäisi oikeaoppisesti kierrättää?  Mikäli kyse on tyhjästä, puhtaasta ja kuivasta maalipurkista, ja purkki mahtuu kokonsa puolesta metallipakkausten keräysastiaan, sen voi Joutsan kunnan ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon mukaan palauttaa edellä mainittuun keräysastiaan.

– Purkin sisäpinnalla saisi olla kuivaa maalia korkeintaan hyvin ohut, siveltimen vedon vahvuinen kerros. Kannet pitää palauttaa erikseen, ohjeistaa ympäristötarkastaja.

Siinä tapauksessa, että purkki ei mahdu metallipakkausten keräysastiaan, se on Masalin-Weijon mukaan toimitettava Joutsan jäteasemalle Teollisuustielle. Samaan osoitteeseen purkki toimitetaan ympäristötarkastajan mukaan myös silloin, jos se sisältää maalia. Tällöin se on vaarallista jätettä ja menee näin ollen vaarallisen jätteen keräykseen.

Tarja Kuikka