Joutsan kunnanhallitus päätti hakea Eira Anneli Vesterisen kuolinpesän omaisuutta valtiolta ja sitoutua käyttämään perinnön hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Valtiokonttori nimittäin ilmoitti, että kunnalla on mahdollisuus hakea 3.10.2018 kuolleen Vesterisen kuolinpesän omaisuutta, koska häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia. Hänen omaisuutensa on siirtynyt perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle.

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Päätös asiassa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. Hakemuksessaan kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle, mutta muuten hakemusta ei tarvitse perustella.

Janne Airaksinen

Tagged with →