Suomen riistakeskus on myöntänyt Keski-Suomen alueelle kannanhoidolliset poikkeusluvat neljäntoista karhun metsästämiseen. Joutsan, Luhangan ja Korpilahden vespuolen alueelle on myönnetty yksi lupa.

Poikkeusluvat on ohjattu erityisesti alueille, joilla on tihein karhukanta ja suurin tarve rajoittaa kannan kasvua. Lisäksi lupia on suunnattu Suomenselän metsäpeura-alueille metsäpeurakannan suojelemiseksi ja maakunnan eteläosiin karhujen aiheuttamien mehiläisvahinkojen vähentämiseksi.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Keski-Suomessa on 120–145 yli vuoden ikäistä karhua. Karhun pentuja arvioidaan syntyneen maakunnassa tänä vuonna 25. Koko maan karhumääräksi Luonnonvarakeskus arvioi noin 2.100 yksilöä.

Karhunmetsästyskausi käynnistyy 20. elokuuta ja jatkuu lokakuun loppuun saakka. Viime metsästyskaudella Keski-Suomessa kaadettiin kolmetoista karhua.

Tarja Kuikka