Valtakunnan pääväylästön muodostavat valtakunnalliset valtatiet, niitä täydentävät kanta-, maantie- ja yksityistieverkot. Väylästöjen kokonaisuuden on toimittava, jotta teollisuuden raaka-ainekuljetukset, yritysten palveluiden ja asukkaiden liikennöinti päivittäin hoituvat mutkattomasti. Tällä hetkellä etelään johtavat valtatiet 4 ja 5 alkavat olla asianmukaisessa kunnossa. Nyt valtateiden 4 ja 5 välillä tärkein pohjois-etelä -suuntainen yhdys-, kookoma- ja valtateitä tukeva varavaltatieyhteys on maantie 428.

Välillä Pertunmaa-Joutsa on varsinkin raskaan liikenteen määrät kasvaneet vuosittain huomattavasti, ehkä tuplaantuneet raskaan liikenteen osalta viime vuosina. Liikenneletkat ovat usein päivittäisiä. Tien kunto Pertunmaalta Joutsan pitäjän rajalle on paikka paikoin erittäin monttuista ja röykkyistä, pinnoite palasina ja rikki: vesi pääsee tien runkoon vahdittamaan tien rapistumista.

Tien kunnostamiseksi, lapio, laastari ja maali eivät enää riitä. Tosin tänäkin kesänä saatiin Pertunmaan alueelle ”uudet maalit” tien viivoiksi, joiden ”sanomaa” me paikalliset päivittäin rikomme, kun väistelemme tien patteja ja monttuja, jotta ei tulisi autovaurioita. Montut ja patit vaikeuttavat pahasti tien talvikunnossa pitoa. Mt 428 on päällystetty 1970-luvun alkupuoliskolla. Tien päällyste on elinkaarensa päässä ja vaatii kokonaisvaltaisen kunnostuksen, jolla tien kunto nostetaan nykyaikaisen aikaisen tärkeän yhdystien tasolle.

Mt 428 kunnostettavat tien osat on Joutsan ja Pertunmaan kuntien alueella ja kahden Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ely-keskusten hallinnossa. Mielestäni nyt pitää Joutsan ja Pertunmaan kuntien yhdessä nostaa mt 428 kunnostustiehanke listan kärkeen ja viestittää alueen vahva tahto ja tarve, kunnostushankkeen vireille saamiseksi.

Mt 428 tärkeänä Vt 4 ja Vt 5 yhdystienä pitää olla varavaltatie ”status” ja tieyhteys tulee olla toimiva ja turvallinen. Alueen kuntien ja Ely-keskusten tulee nostaa tiehanke pilottina rajat ylittävänä yhteistyöhankkeena, prioritteettilistan kärkeen.

Toissa kesänä suoritettiin tien ojan penkkojen ja ojien kunnostaminen välillä Pertunmaa kk-Joutsan kunnan raja. Tämä oli hyvä asia ja ensiapu tien hoidon kannalta, että saatiin tienrungon vesitalous tasapainoon. Mutta pelkkä ojitus ei riitä, tie tarvitsee järeämpiä tienhoidollisia toimenpiteitä, rikkoutuneen päällysteen uusimisista, pattien ja monttujen tasoittamista ennen kuin tien kunto ajautuu liikennekelvottomaan kuntoon.

Tien kunnossapidon elämme h-hetkessä, jolloin tiestä vielä saadaan kohtuullisin kustannuksin liikennettä palveleva, ennen kuin kunto edelleen heikkenee ja tienkorjausvelka kasvaa huomattavasti. Yksi tien haasteellisimpia paikkoja on Viitainlammen mutkat, jossa on paha Viitainlammen mäen nyppylä ja väärinpäin kallellaan olevat s-mutkat, joissa on tullut vuosittain paljon romua ja vaarallisia tilanteita. Nyppylän ja mutkien leikkaamiset ovat erittäin tarpeellisia ja välttämättömiä ja se tulee tehdä kasvavan liikenteen ja liikenneturvallisuuden turvaamiseksi. Uskon, että yhden mutkissa kaatamatta ja romuttamattoman rekan hinnalla Viitainlammen mutkat on hoidettavissa kuntoon pitkälle tulevaisuuteen.

Esko Kilpinen
Pertunmaa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →