Joutsan kunnassa laaditaan parhaillaan kirkonkylälle uutta osayleiskaavaa. Kaavan valmistelussa on varsin mukavasti otettu jo alkuvaiheessa kyläläiset mukaan kertomaan mielipiteitään muun muassa nettipalvelun kautta. Nettilomakkeelle on kuka tahansa voinut ilmoittaa omia näkemyksiään siitä, mikä paikka kirkonkylällä kaipaisi kohentamista.

Osayleiskaava ei sinänsä puutu pikkuasioihin, vaan linjaa suuria ratkaisuja kirkonkylän kehittämisessä. Kaavaprosessi kuitenkin toivon mukaan saa kunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja tavalliset kuntalaiset pohtimaan oman elinympäristönsä laatua. Näin kaavoituksen sivutuotteena voi syntyä monenlaisia ideoita kyläkuvan kohentamiseen.

Yksi huomionarvoinen asia on kirkonkylän viheralueiden tila. Joutsassa se on tällä hetkellä vaihteleva. Jousitielle on aikoinaan älytty istuttaa nykyasussaan komea puurivistö, mutta monet nurmialueet ovat heikossa kunnossa ja kaipaisivat perusparannusta. Narinaa on synnyttänyt myös valtion vastuulla olevien viheralueiden hoito, muun muassa ruohonleikkuu.

Joutsan kunta on kyllä panostanut yleisiin alueisiin, erityisesti liikuntapaikkoihin, varsin paljon. Tuntuu kuitenkin siltä, että viimeinen silaus puuttuu monesta paikkaa: ruoho kasvaa heikosti tai sitten valtoimenaan, ja vaikkapa Pankkiaukion ja Liikekeskuksen alueelle kaipaisi lisää kasvillisuutta. Monissa kaupungeissa on panostettu puistoihin ja viheralueisiin runsaalla kädellä. Olisiko Joutsassakin syytä ottaa käyttöön enemmän puutarhanhoidon osaamista?

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →