Joutsan tulevan sote-keskuksen rakentaminen nykyisen terveysaseman viereen alkaa ensi maanantaina 15.7. Samalla alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt muuttuvat. Terveysaseman vastaanoton ja vuodeosaston sisäänkäynti on rakentamisen ajan ensiavun ovesta, joka sijaitsee vanhan terveysaseman kirkonkylän puoleisessa päädyssä.

Sekä palvelukeskus Jousen että terveysaseman asiakaspysäköintipaikat ovat rakentamisen ajan Myllytien toisella puolella olevalla hiekkakentällä. Liikuntarajoitteiset potilaat voi tuoda ensiavun ulko-ovelle. Ulko-oven viereen on myös varattu kaksi inva-paikkaa.

Henkilökunnan pysäköintipaikat ovat terveysaseman rannan puolella sekä Myllytien hiekkakentällä.

Iltaisin tai viikonloppuisin ensiavun ovet ovat lukossa. Vuodeosastolle näinä aikoina tuleva vierailija pääsee sisään painamalla ovikelloa, jolloin hoitaja tulee osastolta avaamaan. Vierailijoiden toivotaan huomioivan, että hoitajat eivät kaikissa tilanteissa pysty tulemaan välittömästi ovea avaamaan.

Palvelukeskus Jouseen voi edelleen kulkea jalan Myllytien puoleisen pääsisäänkäynnin kautta, mutta autolla pihaan ajoa ei rakentamisen aikana sallita. Liikuntarajoitteiset henkilöt voi tuoda Jouseen alapihan kautta.

Urakan sovittu valmistumisaika on 28.8.2020. Seututerveyskeskuksen muuton uusiin tiloihin arvioidaan kestävän noin pari kuukautta. Hankkeen rakennusurakoitsija on joutsalainen Insinöörityö Hentinen Oy.

Urakoiden muutokset eivät vaikuta toiminnallisuuteen

Joutsan kunta joutuu kilpailuttamaan uudestaan sote-keskuksen putki- ja sähköurakat, koska saadut tarjoukset ylittivät budjetoidut määrärahat. Tämä on synnyttänyt huolen siitä, saadaanko sote-keskukseen rakennettua kaikki tarvittava. Joutsan Seutu selvitti hankkeen projektipäällikkö Veli-Matti Hokkaselta muutamia rakentamiseen liittyviä asioita.

Mitä muutoksia putki- ja sähköurakoihin tehdään, jotta kustannukset saadaan vastaamaan budjettia?
– Emme voi tässä vaiheessa kommentoida asiaa julkisuuteen, mutta muutokset ovat sellaisia, että ne eivät laadullisesti heikennä kohteen toteutusta, mutta laskevat kustannuksia sellaisista kohteista, jotka eivät vaikuta toiminnallisuuteen. Asiasta voidaan tiedottaa tarkemmin, kun urakkakilpailutus on alkanut, kertoo Veli-Matti Hokkanen.

Osa tarjoajista oli suljettu pois kilpailutuksesta. Mitkä ovat olleet perusteet tarjoajien sulkemisessa pois kilpailusta?
– Tarjoajien edellytettiin kelpoisuusehtojen täyttymiseksi toimittavan todistukset tarjouksen liitteenä. Näissä todistuksissa oli tarjoajasta riippuen puutteita, esimerkiksi taloudellisen suorituskyvyn osalta.

 Mikä on arviosi siitä, hyväksyykö valtio sakuko-osaston rakentamisen erillisenä hankkeena Palvelukeskus Jouseen, vai pitääkö se laskea mukaan viiden miljoonan euron investointirajaan?
– Sote-keskus ja Jousen sakuko-hanke ovat kaksi erillistä hanketta. Palvelukeskus Jousen hankkeen tarpeellisuuteen vaikuttaa suuresti kohteen teknisen peruskorjauksen tarve.

Ovatko sote-keskushankkeen rakennuslupa-asiat kunnossa?
– Rakennuslupa on viivästynyt, koska palotarkastajan lausuntoa ei ole saatu ajoissa. Nyt hankkeelle on saatu rakennuslupa ja myös rakennusurakan hankintapäätös on myös lainvoimainen.

Markku Parkkonen

Tagged with →