Joutsan kunta aikoo tarkistaa kunnan kiinteistöjen verotiedot verottajaa varten. Pääasiallisena tarkoituksena on saattaa kaikki kiinteistöverotuksen piiriin kuuluvat rakennukset verottajan tietoon. Kiinteistöverotietojen päivittämisen on arvioitu kasvattavan kunnan tuloja kiinteistöveron muodossa.

Päivittämisestä on etua myös kiinteistön omistajille, sillä projekti takaa tasavertaisen kohtelun heitä kohtaan. Lisäksi projekti mahdollistaa rakennusrekisterin päivittämisen sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennusluvan alaisten rakennusten kartoituksen.

Kiinteistöverotietojen päivittämistä varten kunnan rakennusvalvonta pyysi taannoin eri palveluntarjoajilta tarjoukset paikkatietoanalyysistä, jonka pohjalta kiinteistöveroprojektistrategia päätetään. Paikkatietoanalyysin sisällytetään verohallinnon rekisterin vertaaminen rakennusrekisteriin.

Viime viikolla kokoontunut tekninen lautakunta päätti tilata rekisterin tilanneanalyysin julkisen sektorin konsultointiyritys Perlacon Oy:ltä. Lisäksi lautakunta hyväksyi Sitowise Oy:n tarjouksen julkisesta karttapalvelusta rakennus- ja kiinteistötiedon seurantaa varten.

Kiinteistöjen verotietojen tarkistamiseen on varattu Joutsan kunnan talousarviossa 16.800 euroa. Perlacon Oy:n tarjous tilanneanalyysista valittiin halvimpana, sen hinta on 8.000-10.000 euroa. Sitowise Oy:n rekisteritietojen vertailun kustannukset ovat puolestaan 6.500 euroa.

Perlacon Oy:n valinnassa paikkatietoanalyysin tekijäksi vaikutti teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Liukkosen mukaan se, että sama palveluntarjoaja tekee vastaavaa kiinteistöverotietojen päivitystyötä myös Joutsan naapurikunnissa.

Kiinteistöveroprojektin alkukartoitus käynnistyy Liukkosen mukaan mahdollisimman pian.

Tarja Kuikka