Joutsan seurakunnan hallinnoimilla hautausmailla hautaoikeus on päättynyt tai päättymässä vuoden 2019 aikana 127 haudalta. Määräaikaisten hautaoikeuksien tarkistukset kuuluvat hautarekisterin pitoon ja hautojen hallinta-aikoja tulee seurata vuosittain.

Kirkkoneuvosto käsitteli viime viikolla esitystä, jolla hautaoikeuden päättymisestä olisi järjestetty kuulutusmenettely. Esityksen mukaan kirkkoneuvosto olisi linjannut, että päättyneistä hautaoikeuksista aloitetaan kuulutusmenettely vuonna 2020. Keskustelun aikana Arto Virtanen teki esityksen, että esitystä ei hyväksytä. Tehtyä esitystä ei kannatettu, mutta kirkkoherra Tuula Leppämäki teki silti esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, siten että se tuodaan uudelleen päätettäväksi talousarviokäsittelyssä. Kirkkoneuvosto oli yksimielisesti tehdyn palautusesityksen kannalla.

Hautaustoimilain perusteella kuulutus tulisi joka tapauksessa järjestää muistomerkeistä, joita omaiset eivät ole poistaneet haudalta hautaoikeuden päätyttyä. Mikäli omaisten yhteystiedot ovat seurakunnalla tiedossa, heitä olisi lähestytty kirjeitse. Niille haudoille, joille ei ole luotettavaa tietoa hautaoikeuden haltijasta tai osoitteesta, tulisi laittaa hautaoikeuden päättymisestä kertova kuulutuslappu.

Kirkkolain mukaan määräajaksi luovutettu hauta siirtyy ilman irtisanomisaikaa seurakunnalle, mikäli hautaoikeuden hallintaa ei jatketa. Määräaikaishaudan hallinta-ajan jatkaminen ilman hautausta on vapaaehtoista. Hallintaoikeuden hautaan voi säilyttää huolehtimalla hautaoikeuden voimassaolosta.

Alkukesästä Joutsan hautausmaa oli muutenkin esillä puheissa, sillä osa arvosteli sen kesäaikaisen hoidon tasoa. Muun muassa ruohonleikkauksen tasosta oltiin montaa mieltä. Seurakunta on lisännyt resursseja hautausmaiden hoitamiseen ja uskoo pääsevänsä kaikkia tyydyttävään lopputulokseen. Tämä kesä on ensimmäinen kesä aikoihin, kun seurakunta hoitaa hautausmaita omana työnään. Aiemmin niiden hoito oli pitkään ulkoistettuna.

Janne Airaksinen

Kuva on Joutsan hautausmaalta.

Tagged with →