Nuohousuudistuksen siirtymäaika päättyi 30.6.2019. Samalla viimeisetkin alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat ja koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan.

Nuohouspalvelujen lainsäädäntö uudistui vuoden alussa. Muutos tarkoitti piirinuohousjärjestelmän loppumista koko maassa viimeistään siirtymäajan jälkeen. Kesäkuun loppuun asti piirinuohous on ollut vielä käytössä Kymenlaaksossa, Kainuussa ja Jokilaaksoissa sekä yhdeksän muun pelastuslaitoksen alueella osittain.

Nuohoustyötä saa tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Vastuu tulisijan ja savuhormin säännöllisestä nuohouksesta on edelleen rakennuksen omistajalla ja haltijalla. Myös nuohouksen määrävälit säilyivät entisenä. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Sisäministeriö seuraa uudistuksen vaikutuksia ja on asettanut nuohousuudistuksen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tavoitteena on edistää nuohousuudistuksen toimeenpanoa sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia rakennusten paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin.

Siirtymäaikana nuohouspalvelujen tarjonta ja saatavuus ei ole muuttunut merkittävästi. Pääosin entiset piirinuohoojat ovat jatkaneet vanhoilla alueillaan. Tilanne voi kuitenkin vaihdella paikkakuntakohtaisesti. On vielä liian aikaista arvioida uudistuksen vaikutuksia paloturvallisuuteen tai nuohouspalveluihin laajemmin.

Aluepalomestari Lauri Laine Joutsan pelastusasemalta näkee uudistuksessa tarpeen parantaa valvontaa. Ennen piirinuohousjärjestelmässä piirinuohoojilla oli velvollisuus pitää rekisteriä nuohouksista, mutta nyt valvonta jää palotarkastusten tai niin sanotun omavalvonnan kontolle viranomaisen näkökulmasta. Omavalvonnassa pelastuslaitos lähettää kiinteistönomistajalle lomakkeen, jossa kysytään tiettyjen paloturvallisuuteen liittyvien seikkojen oikealla tolalla olemista.

Yli-insinööri Jaana Rajakko sisäministeriöstä kertoo, että nuohousmäärien valvontaan on esitetty sähköisen rekisterin luomista, mutta se ei ole saanut rahoitusta. Hänen mukaansa myös vanhassa järjestelmässä paloviranomaisilta saattoi puuttua tietoa toimialueensa nuohouksen todellisista määristä. Raportointien käytännöissä kun oli suuria eroavaisuuksia eri puolilla maata.

Pepen Piippupalvelu Oy:n toimitusjohtaja Petri Kuitunen on yksi nuohouspalveluita seutukunnalle tuottava alan yrittäjä. Hänenkään mukaansa käytännössä juuri mikään ei muutu kuluttajan suuntaan nuohousuudistuksen myötä. Suurin osa kiinteistönomistajista hoitaa nuohoustilaukset asiallisesti, ja asia saattaa unohtua lähinnä tulisijaa harvemmin käyttäviltä kuten mökkiläisiltä.

– Nuohouksen hinnat voi nyt määritellä vapaasti, mutta en usko mihinkään radikaaleihin korotuksiin. Pientä nousua hintoihin voi tulla, mutta ei mitään mullistavaa, toteaa Kuitunen.

Janne Airaksinen

Tagged with →