Perusturvalautakunnan erottamisjupakan yhteydessä tajusin, että Joutsan kunnan toiminnasta löytyy paha ongelma. Lautakunnan tehtävänä on valvoa perusturvan toiminnan laatua ja virkamiesten tekemien ratkaisujen asianmukaisuutta sekä kuntalaisten tasapuolista kohtelua. Onko se mahdollista?

Kuntalaiset ottavat jonkin verran sattumanvaraisesti yhteyttä lautakunnan jäseniin ja antavat palautetta. Samoin perusturvan työntekijät. Tärkein palaute syntyy siitä, kun asiakas tekee oikaisuvaatimuksen saamaansa virkamiehen päätökseen. Vaatimus käsitellään lautakunnan yksilöjaostossa, jossa on puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Jos oikaisuvaatimus hylätään, asiakkaalla on mahdollisuus tehdä valitus hallinto-oikeuteen. Käsittely on täysin salattua ja mahdollinen oikeuden päätös tulee tiedoksi vain asiakkaalle ja perusturvajohtajalle. Ei siis edes yksilöjaostolle.

Kun kuntalaiset ovat viime aikoina tehneet runsaasti muistutuksia ja kanteluita mm. Aluehallintovirastolle ja Valviralle, tieto niiden kohtalosta tulee vain kuntalaiselle ja perusturvajohtajalle. Lautakunta on päättänyt, että niistä tulee antaa lautakunnalle raportti ainakin kerran vuodessa. Näin ei ole tapahtunut. Menettely on inhimillisesti ymmärrettävää, koska tyytymättömyyden osoitukset kohdistuvat nimenomaan peruspalvelujohtajan vastuulla olevaan toimintaan. Tässä on myös syy siihen, miksi ns. tilapäinen valiokunta ei pystynyt selvittämään perusturvalautakunnan toiminnan väitettyjen ongelmien juurisyitä. Mikä voisi olla tarkastuslautakunnan rooli?

Ulkoisessa valvonnassa eli Aluehallintovirastoon (Avi) tehtyjen kanteluiden käsittelyssä on viime aikoina tullut esiin paha ongelma. Avi:ssa lienee nykyisin paha ruuhka, minkä takia Avi on toistuvasti Joutsankin osalta muuttanut sinne tehdyn kantelun muistutukseksi, jonka kunnan peruspalvelujohtajan tulee selvittää. Kun kantelut ovat kohdistuneet nimenomaan vs. peruspalvelujohtajan omaan toimintaan, lopputulos on arvattavissa. Menettely voisi sopia suuriin kuntiin, joissa on monta johtoporrasta.

Viimeiset kaksi kunnan peruspalvelujohtajaa ovat vedonneet tietoja vaadittaessa salassapitoon. Se on tekosyy, koska tapahtumat voidaan dokumentoida ilman tunnistustietoja ja muissa kunnissa homma hoituu.

Tilanne on siis se, että virkavastuullinen lautakunta ei tiedä, mitä sen vastuulla kunnassa tapahtuu. Vain peruspalvelujohtajat ovat tienneet mutteivät kertoneet. Toivottavasti uusi perusturvajohtaja muuttaa käytännön! Tervetuloa hommiin!

Kalle Willman
yksilöjaoston varapj.

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.