Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantain kokouksessa kolme oikaisuvaatimusta, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä. Kunnanhallitus hylkäsi kaikki oikaisuvaatimukset.

Ensimmäinen koski kunnanhallituksen 27.5. tekemää päätöstä, jolla Joutsan kunta liittyy mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-Kuntahankintojen hankintakonsortioon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan sosiaalipalveluihin. Oikaisuvaatimuksen tehnyt Kalle Willman vaati, että asia on otettava uudelleen käsiteltäväksi ja tehtävä kielteinen päätös tästä liittymisestä.

Toinen oikaisuvaatimus koski perusturvajohtajan viran täyttämistä 27.5. Oikaisuvaatimuksen tehneen Terhi Kallion mukaan viran täyttämisessä on tapahtunut muotovirhe. Hän pyysi lisäksi ansiovertailun tekemistä ja toisekseen perusteluja sille, miksei tullut valituksi tehtävään. Kallio haki virkaa ja on toiminut muun muassa asumispalveluiden ja hoitotyön esimiehenä Joutsan vanhuspalveluissa. Maija Salonen (kesk.) jätti eriävän mielipiteen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä.

Kolmannen oikaisuvaatimuksen oli tehnyt Kalle Willman koskien 27.5. kunnanhallituksessa tehtyä päätöstä, jolla perustettiin toistaiseksi voimassa oleva yksilövalmentajan työsuhde perusturvaosastolle 1.7.2019 alkaen. Oikaisuvaatimuksessaan Willman vaati, että asia on otettava uudelleen käsiteltäväksi ja yksilövalmentajan työsuhde on jätettävä perustamatta.

Janne Airaksinen