Maanantaina on aloitettu Marjotaipaleentiellä remontti, jonka aikana uusitaan kahdeksan kappaletta tien ali meneviä tierumpuja. Osa niistä on jo alun perin ollut liian kapeita tarkoitukseensa, mikä on johtanut niiden tukkeutumiseen keväisin.

Myöhemmin syksymmällä sorastus uusitaan koko välillä. Tällöin sorastetaan 200 tonnilla tiekilometriä kohden. Työn tilaajana on Keski-Suomen ely-keskus ja toteuttajana tienhoidon kilpailutuksen voittaneen YIT Suomi Oy:n kautta Maanrakennus Ari Helminen Oy:n aliurakkana. Paikalliset ovat pidemmän aikaa antaneet kielteistä palautetta Marjotaipaleentien kunnosta.

Toinen parantamistoimenpide tapahtuu Joutsan pohjoisosissa, jossa Paloistentietä niin ikään sorastetaan myöhemmin loppukesällä.

Lisäksi työnjohtaja Jouni Saunamäki YIT Suomi Oy:ltä mainitsee, että Joutsan taajaman ruohoalueiden leikkaamista on aikaistettu, jotta viheralueet saadaan siistiksi ennen Joutopäiviä. Ruohot on leikattava viisi kertaa kasvukaudella sopimuksen mukaan. Lisäksi Korpilahdentielle, muun muassa Haran risteykseen uusitaan opasteita tämän kesän aikana vuosittaisen määrärahan puitteissa.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa Marjotaipaleentie. Lähde: Google Maps.

Uutta tierumpua menossa paikoilleen kohdassa, joka sijaitsee hieman Ollinsalmesta pohjoiseen Marjotaipaleentiellä.