Juhannuksen seutuun osui nuoren karhuyksilön aiheuttama hämminki Ruokorannan suunnalla ja osin myös Vallasjoen lähettyvillä. Juhannusyönä karhu kävi muun muassa roskapönttöä tutkimassa. Kolme havainnoista on varmennettu suurpetoyhdyshenkilöiden toimesta.

Muuten edellisvuosiin verrattuna on ollut todella rauhallista karhuhavaintojen suhteen Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen alueella. Maanantaihin 24.6. mennessä Itä-Päijänteessä karhuhavaintoja on kirjattu vain 12 kappaletta eli edellisvuosiin verrattuna vähän. Havainnot on tehty eri puolilla rhy:n aluetta, joten useammasta yksilöstä on kuitenkin kyse.

Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jyrki Ilmonen painottaa havaintojen ilmoittamisen tärkeyttä.

– Olisi tärkeää ilmoittaa havainnoista suurpetoyhdyshenkilöille, kun tehdään suurpetohavainto. Havainnot eivät kirjaudu ylös, ellei tieto tule suurpetoyhdyshenkilölle, sillä hänen on varmennettava tapaus. On tärkeää tietää missä eri yksilöt liikkuvat, ja niillä mahdollisilla kaatoluvilla pyritään ensisijaisesti poistamaan näitä vahingontekijöitä. Kaatolupia taas saadaan havaintojen perusteella, osoittaa Ilmonen.

Hän muistuttaa oikeasta menettelystä, jos karhu tulee asutuksen lähelle, eikä ihmisen nähdessään poistu. Oikea osoite ilmoittaa siitä on hätäkeskus ja sieltä kautta asia lähtee poliisijohtoisesti etenemään. Jos tarvetta on, rhy:n SRVA-ryhmä (suurriistavirka-apu) poliisin määräyksestä antaa karhulle karkotuksen. Sama koskee muitakin suurpetoja.

Suurpetoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät Riistakeskuksen sivuilta, soittamalla toiminnanohjaajalle tai lähettämällä sähköpostia ita-paijanne@rhy.riista.fi -osoitteeseen.

Janne Airaksinen