Joutsan keskustan valtuustoryhmä jätti viime valtuustossa (17.6.2019) valtuustoaloitteen puheenjohtajiston aseman vahvistamiseksi elinkeinolautakunta/-jaos -tyyppiseksi toimielimeksi. Puheenjohtajistoon kuuluu kaikki valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja. Valtuustoaloite kuuluu seuraavasti:

Puheenjohtajiston asema tämän valtuustokauden alussa on jäänyt kovin vaatimattomaksi, lisäksi elinkeinotoimintaan ja kuntamarkkinointiin liittyvät asiat eivät valtuustokauden, kahden ensimmäisen vuoden, aikana ole olleet riittävästi esillä kunnanhallituksen kokouksissa.

Puheenjohtajiston toimintaa tulee kehittää enemmän elinkeinopolitiikan ja kunta-markkinoinnin suuntaan, siitä tulee tehdä elinkeinolautakunnan/-jaoksen tyyppinen toimielin, jonka kokouksen alussa käsiteltäisiin elinkeinotoimintaan ja kuntamarkkinointiin liittyvät asiat. Asioiden valmistelijoina ja esittelijöinä toimisivat kunnanjohtaja ja elinkeinokoordinaattori.

Tällä hetkellä elinkeinokoordinaattori on vailla lautakuntaa/toimielintä, jossa hän voisi tuoda esille elinkeinotoimintaan ja kuntamarkkinointiin liittyviä kehitysideoita, lisäksi elinkeinokoordinaattorilta on puuttunut suora yhteys johtaviin kuntapäättäjiin.

Hallitusohjelmassa elinkeinotoiminnan kehitystoimina on elinkeinokoordinaattorin toimenkuvan selkeyttäminen ja työkalujen tehokas hyödyntäminen, panostus elinkeinotoiminnan kehittämiseen, kuntamarkkinoinnin käytännön toimien käynnistäminen mm. yrityshankinta, asukashankinta, viestintä ja tiedotus.

Elinkeinokoordinaattorin toimen perustamisen (Kh 2.7.2018) yhteydessä perusteluina oli mm. uusien yritysten hankkiminen yhdessä kunnanjohtajan ja luottamushenkilöiden kanssa, korostan yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Muita perusteluita oli olemassa olevien yritysten kehittäminen ja neuvonta, kuntamarkkinointi ja elinkeinoasioiden valmistelu.

Toivon kunnanvaltuutettujen suhtautuvan myönteisesti keskustan esittämään elinkeinopoliittiseen kannanottoon, jolla pyritään edistämään elinkeinoasioiden valmistelua ja eteenpäin viemistä poliittisten päättäjien ja kunnan elinkeinoasioissa toimivien kuntatyöntekijöiden kanssa.

Jarmo Liukkonen
kunnanvaltuutettu (kesk.)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.