Viime viikon Joutsan valtuuston kokouksessa nähtiin harvinainen ratkaisu, kun kunnanvaltuusto erotti perusturvalautakunnan. Asiaa on jo käsitelty laajasti, mutta erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan esittelytekstissä oli yksityiskohta, joka herätti kysymyksiä jo valtuuston kokouksessa.

Kyse oli tästä tekstinkohdasta: Oikaisuvaatimukset ja pitkiksi venyneet perusturvalautakunnan kokoukset ovat koituneet kunnalle taloudellisesti poikkeuksellisen kalliiksi. Tämän taustoja kysyttiin niin valtuustossa kuin sen jälkeenkin, ja paikallislehti esitti kunnalle pyynnön saada tarkentavia tietoja .

Saadun vastauksen perusteella oikaisuvaatimuksia on ollut perusturvassa sekä perusturvan yksilöjaostossa yhteensä 22 kappaletta syksystä 2017 lähtien (syksy 2017 2 kappaletta, vuosi 2018 9 kpl, vuosi 2019 11 kpl). Lisäksi kunnanhallitukseen on tullut perusturvalautakuntaan liittyviä oikaisuvaatimuksia tänä vuonna kolme kappaletta.

Näistä ainakin yhdeksän tapausta on mennyt hallinto-oikeuteen.  Asioiden valmistelu, sekä oikaisuvaatimuksiin että vastineisiin vastaaminen voi viedä työaikaa viranhaltijalla tunnista esimerkiksi päivään. Tähän käytetty työaika on luonnollisesti jostain muusta pois. Lisäksi yksi valitus on käsitelty eduskunnan oikeusasiamiehen toimesta.

Siihen ei kunnasta otettu kantaa, ovatko oikaisuvaatimukset itsessään johtaneet mihinkään tai olleet tarpeellisia. Kyse oli taloudellisen vaikutuksen tarkastelusta.

Kokouksista maksetaan lautakunnan jäsenille kokouspalkkioita tietyn taulukon mukaisesti, ja pitkäksi venyvät kokoukset lisäävät palkkiota poliitikolle aina 20 euroa per kokous, jos kokous ylittää kolme tunnin keston.

Lisäksi erottamisasiaa valmistellut viisihenkinen tilapäinen valiokunta kokoontui kuusi kertaa. Kokouspalkkioiden minimikustannuksiksi on arvioitu 1.800 euroa. Näihin sitten voi lisätä korvaukset ansionmenetyksistä sekä kilometrikorvaukset.

Sitten juttuun voidaan lisätä vielä työsuojelutapaukset, kokoukset asioiden valmistelun suhteen sekä erilaiset neuvottelut. Näihin liittyy aina suuri määrä erinäisiä asiakirja- ja otepyyntöjä, sekä lisäselvityksiä perusturvan saralla. Työtunteja on kunnassa arvioitu menneen näihin sadoittain.

Kunnan vastauksessa tuotiin esille, että ajanpuutteen vuoksi tarkempaa erittelyä summista ei voitu tehdä, mutta edellä mainittu koonti antaa kuvan siitä, miten monesta eri osasta kustannus on syntynyt. Lisäksi viitattiin siihen, että tapaukset ovat koituneet viranhaltijoille hyvin raskaaksi ja aiheuttaneet henkistä kuormitusta. Tämän vuoksi johtavia viranhaltijoita on ollut poissa työstä. Henkilöstön hyvinvoinnin rahallista arvoa on puolestaan hyvin vaikea määritellä.

Sama tarkentava kysymys esitettiin myös tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle Matti Kallioiselle (kd.).

– Tuo ilmaisu poikkeuksellisen kallis viittaa aiempiin perusturvalautakunnan laskuihin. Nykyisen kohdalla on kyse useamman kymmenen tuhannen euron summista eli huomattavan paljon suuremmista aiempiin verraten. Siitä tuo sana poikkeuksellinen. Syitä on niin sysissä kuin sepissä, joten esityksessä ei eritelty kummissa.

– Taloudellisesti kalliiksi sisältää myös ajatuksen siitä, että viranhaltijalta on mennyt melkoisesti aikaa oikaisuvaatimusten käsittelyyn ja se on pois varsinaisesta työstä, taustoitti Kallioinen.

Janne Airaksinen

Tagged with →