Suomalainen rakennusalan konserni GRK aikoo perustaa bioenergiaterminaalin Leivonmäen entisen sahan alueelle. Hankkeen vaatima lupaprosessi on jo aloitettu Joutsan kunnassa.

GRK:n kiertotalouden ja ympäristörakentamisen johtaja Antti Määttänen kertoo, että suunnitelmissa on toteuttaa Leivonmäen saha-alueelle bioenergiaterminaali, joka tarkoittaa käytännössä erilaisen puutavaran ja puuaineksen varastointia. Arviolta kerran vuodessa alueella toteutettaisiin myös haketusta noin yhden kuukauden ajan.

Asiakkaina tulisivat olemaan metsäyhtiöt, jotka tarvitsevat puilleen varastointia. Haketta puolestaan tarvitsevat energiayhtiöt esimerkiksi kaukolämpölaitoksissaan.

– Haketuksen aiheuttamien vaikutusten johdosta olemme toteuttamassa ja luvittamassa suojavalleja, jotka toimivat näkösuojana sekä estävät pölyn ja melun kulkeutumista alueella. Alueen rakentamisessa hyödynnetään myös ylijäämämaita ja uusiomateriaaleja kiertotalousmateriaaleja. Alustavien keskusteluiden perusteella GRK:lla on lisäksi suunnitelmissa tarjota myös muutamia uusia alueellisia palveluja, muun muassa risujen sekä puutarhajätteen vastaanottoa, kertoo Määttänen.

Toimipisteitä hakiessaan yritys löysi potentiaalisen kehityskohteen Leivonmäeltä, jossa entinen saha-alue on ollut vähäisellä käytöllä. Käytyjen neuvottelujen perusteella päädyttiin esisopimukseen nykyisen omistajan kanssa.

–Olemme aloittaneet lupaprosessin, joka uskoakseni tulee kunnan kuulutukseen lähiaikoina. Myöhemmin vuorossa on alueen rakentamista sekä terminaalitoiminnan aloittamista. Tämä ajoittuu syksyyn, ja lopullisilta osiltaan kevääseen.

Määttänen painottaa, että käytännön toiminnan hoitavat pääasiallisesti paikalliset urakoitsijat sekä muut alueen toimijat. Hänen mukaansa Leivonmäen entisen sahan alueen hanke tarkoittaa seudulle kolmesta viiteen henkilötyövuotta lisää.

– Meillä tulee olemaan tarvetta muun muassa paikallisille kone- ja kuljetuspalveluille sekä erilaisille hankinnoille. Odotamme mielenkiinnolla, että päästään aloittamaan hommat, toteaa Määttänen.

GRK on viime vuosina kasvanut voimakkaasti myös kiertotaloustoimialalle. Konserni on parhaillaan rakentamassa maanlaajuista toimipisteverkkoa erilaisille kiertotalousliiketoiminnan toiminnoille. Toiminta on tällä saralla Jämsässä, Kärkölässä, Espoossa, Limingassa ja Seinäjoella. Lisäksi meneillään on useita kiertotalouden kehityshankkeita eri puolilla Suomea.

Leivonmäen sahan alueella toimii jo ennestään yksi firma kiertotalouden alalla. Tarpaper Recycling Finland Oy kierrättää siellä kattohuopajätteen bitumia.

Janne Airaksinen

Info

GRK on suomalainen rakennusalan konserni, jonka muodostavat Suomessa toimivat GRK Infra Oy, GRK Road Oy ja Winco Oy, Ruotsin GRK Infra AB sekä Viron GRK Infra AS.

Töissä lähes 600 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2018 oli 250 miljoonaa euroa.

Asiakkaina valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori.

Ydinosaamista vaativat infrarakennushankkeet, suurten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen raiderakennusosaaminen.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa Leivonmäen entisen sahan alue satelliittikuvassa. Lähde: Google Maps.

Tagged with →