Mieskonmäen ala-asteen lakkauttamista aletaan käsitellä syksyllä viimeistään talousarvion yhteydessä. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti koulun lakkauttamisen valmistelu aloitetaan, jos koulun oppilasmäärä pienenee alle 18:n. Mieskonmäen ala-asteen sivistyslautakunnalle tehdyssä vuosikertomuksessa kerrotaan, että ensi syksynä koulun oppilasmäärä on 18 oppilasta. Syksyllä 2020 oppilasarvio on 14 oppilasta, joka alittaa selkeästi 18 opiskelijan minimirajan. Joutsan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka painottaa, että asiasta tullaan käymään keskustelua niin vanhempien kanssa, kuin myös kunnan tasolla.

– Tällaisessa tilanteessa on tärkeää kuulla vanhempia muun muassa siitä, mihin kouluun he toivoisivat lapsensa siirtyvän ja tehdä huolellinen selvitys asiasta ja olla mahdollisimman avoimia. 

Aikaisemmin kunnassa on tehty kouluverkkosuunnitelma vuonna 2013, mutta Sirkka toteaa, että tähän kannattaa tehdä päivitys tämän hetken tilannetta vastaavaksi.

Todennäköisimmät vaihtoehdot mieskonmäkisten alakouluksi ovat Leivonmäen tai Joutsan alakoulut, mutta mitään virallista kantaa ei olla vielä päätetty, joten asia selkenee paremmin prosessin aikana.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa käytiin myös läpi Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion, sekä Mieskonmäen ja Leivonmäen ala-asteiden toimintakertomukset. Toimintasuunnitelmista selviää, että kouluissa on kiinnitetty huomiota oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja kantavina teemoina ovat olleet ympäristöystävällisyys, hyvinvointi, kansainvälisyys ja yritteliäisyys. Joutsan yhtenäiskoululle hankitaan uusia Chromebook tietokoneita ja niille säilytys-, lataus- sekä kuljetusvaunu. Lautakunta päätti käyttää rahoitukseen Maija Salokankaan rahastoa. Laitteiden hinnaksi on arvioitu 10 000 euroa.

Joutsan kunta on saanut avustusta aluehallintavirastolta etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiselle ajanjaksolle 1.11.2019 – 31.10.2020. Yksimielisesti lautakunta esittää myös etsivän nuorisotyöntekijän tehtävän vakinaistamista. Asian on alustavasti ajateltu tulevan käsittelyyn kunnanhallituksen heinäkuun kokoukseen.

Milla Ristikangas