Luhangan valtuuston kokous hyväksyi listalla olleet asiat oikeastaan aika vähillä puheilla. Eniten jutunjuurta herätti positiivinen hengenluonti.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä esitteli Keski-Suomen liiton laatimia tilastotietoja kuntien alustavista tilinpäätöstiedoista. Monella suulla todettiin, ettei Luhanka ole häviämässä minnekään ja että kunta erottuu itse asiassa myönteisellä tavalla monessa kohtaa tilastoissa. Esimerkiksi näytettiin verotulot 3.468 euroa asukasta kohden ja verotulojen plusmerkkinen 0,7 prosentin muutos. Moni kunta ja kaupunki jäivät Luhangan taakse.

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden ja hyväksyi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Valokuidun osalta Hilkka Weijo (kok.) totesi, se saattaa tulla kalliiksi, mutta kyse on kuitenkin edistyksestä.

– Se tuo verotuloja kuntaan, kun ihmiset voivat tehdä töitä kotoaan käsin. Olisimme kuntana pulassa ilman valokuitua, investointi oli pakko tehdä, sanoi Weijo.

Lisätalousarvio suuruudeltaan 30.000 euroa sai siunauksen. Rahoituksen tarve johtuu kiinteistöveroselvityksen aikataulutuksesta järkevimmällä tavalla.

Luhanka laittaa myös yhden asunnon myyntiin. As Oy Kilpapetäjässä on vapautunut hiljattain huoneisto, josta on tullut jo ostotiedustelujakin, ja valtuusto antoi kunnanhallitukselle luvan pistää asunto-osake myyntiin. Markkinahinnaksi on asetettu 19.000 euroa.

Kunta ei liity mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-Kuntahankintojen hankintakonsortioon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimiseksi. Tämä kunnanhallituksen pohjaesitys tuli siten myös valtuuston kannaksi.

Mainitun järjestelmän hankinnan kustannukset Luhanga osalta olisivat olleet arviolta yli 55.000 euroa jakautuen neljälle vuodelle. Tarkka kustannustaso ei ole vielä edes tiedossa, vaikka kuntien halutaan sitoutuvan maksajan osaan.

Valtuutetut hyväksyivät myös työterveysyhtiöiden pienosakkaaksi liittymisen. Kunta merkitsee suunnatussa osakeannissa yhden osakkeen Työterveys Aalto Oy:n osakkeita ja yhden Työterveys Laine Oy:ltä. Kumpikin maksaa 250 euroa.

Janne Airaksinen

Tagged with →