Elinvoimainen järvilohi ry:llä on huonoja uutisia. Marko Luhtala yhdistyksestä kertoo, että koko istutuserä menetettiin äskettäin viime metreillä vesihomeeseen. Tarkoitus on elvyttää uhanalaista järvilohta, ja muun muassa Suonteeseen oli tarkoitus istuttaa 2.000 poikasta tänä keväänä.

Vesihome on vedessä elävien leväsienten pinnallinen ihotartunta. Vesihome ei ole ollut pelkästään näiden poikasten kohtalo, vaan se on viime vuosina aiheuttanut isoja ongelmia myös järvilohien emokalojen parissa sekä yksityisillä poikaskasvattajilla.

– Asian puolesta on uurastettu 2,5 vuotta, jotta virikekasvatettuja järvilohia voitaisiin istuttaa järviin. Valitettavasti luonto kurittaa nyt meitä viimeisen 50 vuoden järvilohen kaltoin kohtelusta.

– Uusi yritys Suonteelle on ensi keväänä. Periksi ei anneta, kiteyttää Luhtala.

Hänen mukaansa järvilohi käy parhaillaan todellista eloonjäämiskamppailua usealla rintamalla. Se tarvitsee moninkertaisen määrän poikastuotantoalueita ja turvallisen pääsyn syönnösalueille, jotta luonnonkierto toimisi.

– Meidän pitää vahvistaa sisäsiittoisen järvilohen perimää, jotta kalat olisivat terveitä, vastustuskykyisiä ja elinvoimaisia. Tämän lisäksi meidän pitää miettiä, miten saamme emokalat ja poikaset pysymään elossa viljelylaitoksilla vesihomeesta huolimatta. Mitään nopeita keinoja ongelmien ratkaisemiseen ei ole, vaan määrätietoista työtä pitää jatkaa kaikilla rintamilla vuosia tai vuosikymmeniä. Palkintona on toivottavasti jonain päivänä elinvoimainen ja luonnonkiertoinen järvilohi.

Vuosina 2018 ja 2019 syntyneet lohenpoikaset ovat tällä hetkellä kunnossa. Kesän ja syksyn aikana kalatalousalueiden ja Luken kanssa pohditaan, miten vähennetään vesihomeriskiä sekä suunnataan hanketta kohti syksyn kolmatta risteytyskierrosta ja tulevia istutuksia.

Suonteen, Puulan sekä Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueet perustivat tammikuussa 2018 Elinvoimainen järvilohi -yhdistyksen Joutsaan elvyttämään erittäin uhanalaista järvilohta. Samannimisessä hankkeessa vahvistetaan Saimaan järvilohen heikkoa perimää vahvempien lohikantojen avulla.

Hankkeessa risteytetään Saimaan järvilohta Tornionjoen ja Nevajoen lohien kanssa. Vaikka nämä ovat merilohia, ne ovat käytännössä Saimaan järvilohen lähisukulaisia.

Janne Airaksinen

Tagged with →