Joutsan kunta teki tavara- ja ateriakuljetuksien hankinnan, ja kilpailutuksessa voiton vei joutsalainen yritys nimeltä JarMer Oy. Valintaperusteena oli halvin hinta. JarMer Oy:n tarjous oli 449.326 euroa, kun toinen tarjoaja Posti Oy lähestyi kuntaa 550.740 euron summalla.

Hankinta sisältää kunnan järjestämää kuntalaisten kotona asumista tukevia ateria- ja tavarakuljetuksia. Koteihin viedään annosaterioita sekä tehdään ruokakuljetuksia valmistuskeittiön ja jakelukeittiön välillä. Tavarakuljetukset sisältävät kirjastokirjojen, sisäisen postin, keskusvarastotavaroiden ja vähäisessä määrin myös terveydenhuollon tarvikkeiden kuljetuksia.

Hankintapäätös on tehty 12.6. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Sopimusluonnoksessa on kahden vuoden määräaikainen ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa oleva toiminta. Hankintalain mukaan tämän tyylisessä sopimuksessa arvo määritellään 48 kuukauden ajanjaksolle lasketun kokonaishinnan perusteella.

Janne Airaksinen

Tagged with →