Monia erilaisia lautakuntia ja toimikuntia tarvitaan, jotta kunnalliselämä pyörisi kuten totuttu. Tämä taas vaatii jäsenyyksiä näissä instansseissa, ja Joutsan kunnanhallitus valitsi useita henkilöitä näihin tehtäviin.

Kunnanhallituksen edustaja Puulan seutuopiston opistolautakuntaan varsinaisena edustajana on Leo Niinikoski varaedustajan ollessa Maija Salonen.

Arvonimi- ja kunniamerkkitoimikuntaan nimettiin Petteri Oksanen puheenjohtajaksi, jäseniksi Keijo Suomalainen sekä Jarmo Liukkonen. Sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen.

Kutsuntalautakuntaan kunnanedustajaksi valittiin Niilo Peltonen ja varaedustajaksi Iiris Ilmonen. Työsuojelutoimikuntaan todettiin kuuluvan työsuojelupäällikkö ja nimitettiin jäseneksi talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen ja varalle Jarmo Liukkonen.

Janne Airaksinen

Tagged with →