Latamäen tuulivoimaloiden meluhaitta tutkitaan uudelleen Luhangassa. Kunnan rakennuslautakunta otti huomioon oikeuden kannat, ja kehotti kokouksessaan 6.6. Ilmatar Luhanka Oy:tä suorittamaan uuden melumittauksen tuulivoimaloiden toiminnasta. Melumittauksien tulee perustua voimassa oleviin ohjeistuksiin. Tässä yhteydessä lautakunta viittasi ympäristöministeriön ohjeisiin OH 3 ja OH 4 vuodelta 2014.

Mittaukset tulee ajoittaa tänä vuonna ja ne tulee saattaa loppuun viimeistään vuoden 2020 aikana. Tuloksista on raportoitava Luhangan ympäristösuojeluviranomaiselle eli ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijolle, joka myös toimi lautakunnan esittelijänä tässä asiassa.

Ennen mittausten aloittamista mittaussuunnitelma pitää esittää rakennuslautakunnalle.

Exilion Tuuli Ky omistaa Ilmatar Luhanka Oy:n osakkeet. Luhangan rakennuslautakunnan esityslistassa lainataan toiminnanharjoittajaa, jonka mukaan Exilion Managementin hallinnoima Exilion Tuuli Ky valmistautuu uudelleen suoritettaviin äänimittauksiin Latamäen tuulipuistossa.

– Ennen uusia mittauksia haluamme varmistua, että tuulivoimalat ovat teknisesti sataprosenttisessa kunnossa ja kun tämä on suorittu, tulemme teettämään uudet äänimittaukset. Tuulimittausten ajankohdaksi olemme miettineet syksyä, sillä syksyllä vallitsevat voimakkaammat tuulet edustavat paremmin korkeampia tuulennopeuksia mihin aiemmin esitetyt huomautukset ovat kohdistuneet, kerrotaan yhtiöstä.

Janne Airaksinen

Tagged with →