Joutsaan tehtävän uuden sote-keskuksen rakentajat alkavat olla selvillä, kun kunnanhallitus käsitteli maanantaina urakoista jätettyjä tarjouksia. Sote-keskuksen rakennusurakan toteuttajaksi esitetään valittavaksi kunnanvaltuustolle Insinöörityö Hentinen Oy. Pääurakan hinta on 2.995.000 euroa. Ilmanvaihtourakan tekijäksi valikoitui Ilmastointipalvelu P. Savolainen Oy 246.500 euron summalla. Rakennusautomaatiourakka meni puolestaan LK-Automaatio Oy:lle 40.950 euron summalla.

Sen sijaan putki- ja sähköurakoiden hankinnat päätettiin keskeyttää kunnanhallituksen toimesta hylkäämällä tarjoukset epäedullisen kustannustason vuoksi. Tarjoukset ylittävät selkeästi urakoiden määrärahat. Tarjoukset kilpailutetaan uudelleen muutetulla sisällöllä mahdollisimman pian heinäkuun alussa.

Sähköurakassa ainoastaan Ansioniemen Sähkö Oy täytti kelpoisuusehdot, mutta 471.000 euron tarjousta ei hyväksytty. Putkipuolella JKL-Hana Oy:n 484.400 euron tarjoukselle kävi samoin. Projektipäällikkö Veli-Matti Hokkasen mukaan sähköurakassa oli ilmaa ainakin kolmannes ja putkipuolella melkein puolet.

Näitä tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 29.5. rakennusurakkaan yksi kappale, putkiurakkaan neljä kappaletta, ilmanvaihtourakkaan viisi, sähköurakkaan kolme ja rakennusautomaatiourakkaan neljä kappaletta. Kaikilta tarjoajilta tarkastettiin urakkaohjelmassa määritettyjen kelpoisuusehtojen täyttyminen, ja osalta nämä eivät täyttyneet.

Pääurakan Hokkanen joka tapauksessa arvioi käynnistyvän nykyisen terveyskeskuksen viereisellä tontilla heinäkuun ensimmäisenä päivänä.

Janne Airaksinen

Sotekeskuksen rakentamista on jo valmisteltu tovi, kun terveysaseman runkovesijohtoa ja -viemäreitä siirretään.