Joutsan kunnanhallitus on saanut käsiteltäväkseen kolme Kalle Willmanin (vihr.) tekemää oikaisuvaatimusta. Maanantaina yksi niistä ehdittiin jo käsitelläkin, kun kunnanhallitus päätti olla tutkimatta perusturvalautakunnan erottamisesta tehtyä oikaisuvaatimusta kuntalain 136 § perusteella.

Willmanin oikaisuvaatimus koski kunnanhallituksen kokousta 27.5., jossa oli ollut aiheena perusturvalautakunnan erottaminen. Hän vaati, että asia on otettava uudelleen käsittelyyn ja valtuuston perustamalle tilapäiselle valiokunnalle on annettava lausunto sen muistiosta.

Asian valmistelija talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkasen mukaan mainitun kuntalain pykälän mukaan oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Kunnanhallituksen antama lausunto ei ole valituskelpoinen, sillä se ei ole asiakokonaisuuden kannalta lopullinen ratkaisu, vaan rinnastettavissa asiavalmisteluun. Kunnan viranomaisen esitykset ja lausunnot toiselle viranomaiselle ovat yleensä valmistelupäätöksiä. Poikkeuksena on, jos kunnanhallituksen lausunnolla olisi pääasiaan sitova vaikutus, voisi tämä lausunto olla valituskelpoinen.

Kaksi muuta Willmanin oikaisuvaatimusta koskivat yksilövalmentajan työsuhteen perustamista ja potilastietojärjestelmän hankintaa Keski-Suomeen.

Janne Airaksinen

Tagged with →