Itä-Hämeessä käsiteltiin 28.5.2019 Joutsan perusturvalautakunnan jatkoa. Nyt menee asioiden käsittely yli ymmärryksen!

Ensinnäkin Vihreillä on yksi valtuutettu Joutsan kunnanvaltuustossa ja hän määrittelee 25-jäsenisessä valtuustossa näkemyksiään, vaikka ko. lautakuntaan valittu henkilö ei ole valtuutettu eikä varavaltuutettu, kuten johtosäännöisssä edellytetään.

Lautakunnan jäsenet valitsee valtuusto ja valtuusto voi erottaa lautakunnan jäsenet, jos he eivät nauti valtuuston luottamusta. Kuntalain 102 § mahdollistaa puuttumisen luottamushenkilön sopimattomaan kokouskäyttäytymiseen.

Säännösten mukaan puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia kokouksessa osallistuvien asianmukaisesta käytöksestä ja tarvittaessa pyytää häiritsevästi käyttäytyvää henkilöä poistumaan kokouksesta.

Ja vielä, kun on kysymys henkilöstä, joka ei ole valtuutettu tai varavaltuutettu käyttäytyy vastoin kokouskäytäntöä.

Kokouksen puheenjohtajan päättäessä asian käsittelyn, miellyttikö se kaikkia tai ei, siitä ei lehtien palstoilla tehdä omia päätöksiä.

Puheenvuorot antaa puheenjohtaja pyydetyssä järjestyksessä ja päätös julistetaan keskustelun päätteeksi.

Ihmettelen myös ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä ko. henkilön käyttäytymisestä kokouksissa ja lehdistössä

Onko oikein vastoin sääntöjä valitun henkilön puolustaminen, joka ei ole valtuutettu eikä varavaltuutettu, valtuustolle kuuluvassa asiassa?

Turha on emeritusprofessorin lautakunnan puheenjohtajaa syyttää, hän on toiminut kokoussääntöjen mukaisesti.

Ko. lautakunnan jäsen on toiminut täysin lainvastaisesti julkaisemissaan infoissa lehdistössä ja päättäjien keskuudessa eri menetelmin.

Tämä asian käsittely on vienyt uskottavuutta lautakunnan kunnanhallituksen ja valtuuston kannalta. Tämän kaiken on aiheuttanut vain yksi henkilö!

Toivottavasti asia ratkeaa pian ja kunnassa päästään normaaliin päiväjärjestykseen!

Kunnan tulevaisuuden suurhankkeet ovat etusijalla.

Rauno Ahola

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.