Uunituoreen hallitusohjelman mukaan näyttää siltä, että sote-uudistus tullaan toteuttamaan suunnilleen niin kuin aiempi hallitus kaavaili, ainakin pienten maaseutukuntien näkökulmasta. Uudistus toteutetaan maakuntien pohjalle ja palvelujen järjestäminen  siirretään kunnilta suuremmille hallinnollisille yksiköille eli uusille maakunnille. Aiemmista suunnitelmista poiketen maakunnille ei ainakaan aluksi tule laajempaa tehtäväkenttää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi niiden hoitoon siirretään ensi vaiheessa ehkä vain pelastustoimi, ensihoito sekä ympäristöterveydenhuolto, jotka muutenkin liittyvät tiiviisti muuhun soteen.

Maakunnille ei tule laajaa tehtäväkenttää, kuten aiempi hallitus kaavaili. Suunnitelmissa oli muun muassa työvoimahallinnon siirto maakuntien hoitoon. Tästä on nyt siis luovuttu. Samaten pois uudistuksesta on jäänyt palvelujen laaja yksityistäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toteutuksesta on edelleen päävastuussa julkinen sektori. Kolmas sektori ja yritykset toimivat vain palveluja täydentävinä.

Joutsan ja Luhangan kannalta hallituksen kaavailut ovat hyviä, jo senkin vuoksi, että valtavasti energiaa vaatinut suunnittelutyö ei valu hukkaan. Uuden hallituksen myötä saadaan toivottavasti myös varmuus siitä, että uudistus todella toteutuu ja epävarmuuden aika kunnissa loppuu.

Markku Parkkonen

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →