Seutukunnalla paljastuu keväisin erinäisiä murtoja ja murron yrityksiä, kun vapaa-ajan asukkaat palaavat talven jälkeen kiinteistöilleen ja huomaavat jonkun vierailleen paikalla heidän poissa ollessaan. Poliisin tietoon on tuotu viime viikkoina kaksi tällaista tapausta seudulta.

Ensimmäinen tapaus kävi ilmi Leivonmäen suunnalla pari viikkoa sitten. Tässä tapauksessa tekijän tai tekijöiden aikeet murtautua vapaa-ajan kiinteistöön jäivät pelkäksi yritykseksi. Viime viikolla Pärnämäessä ilmi tulleessa tapauksessa murron yritys sen sijaan onnistui sikäli, että tekijä tai tekijät onnistuivat murtautumaan vapaa-ajan kiinteistön varastoon. Saunarakennukseen kohdistuneet murtoaikeet jäivät kuitenkin pelkäksi yritykseksi.

Poliisilla ei ole tietoa siitä, anastiko murtautuja tai murtautujat Pärnämäessä sijaitsevan vapaa-ajan kiinteistön varastosta mahdollisesti jotain omaisuutta.

Tagged with →