Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on myöntänyt Joutsan yhtenäiskoululle jälleen Vihreän lipun osoitukseksi koulun suunnitelmallisesta ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä. Yhtenäiskoulussa ympäristökasvatustyötä on toteutettu jo pitkään, sillä koulu sai saman tunnustuksen ensimmäisen kerran jo vuonna 2003.

Vihreä lippu on kasvatusalan kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristösertifikaatti, joka täyttää tänä keväänä Suomessa 20 vuotta. Tunnustus on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, maailman suurinta koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen verkostoa, joka toimii 68 maassa.

Vihreä lippu -toiminnassa lapset ja nuoret ovat aktiivisia vaikuttajia aikuisten rinnalla ohjelman päätöksenteossa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Joka syksy Joutsan yhtenäiskoulun ala- ja yläkoulun oppilaiden keskuudesta valitaan ympäristöraati, joka kartoittaa, suunnittelee ja toteuttaa koulun kestävän kehityksen toimintaa ja järjestää erilaisia tapahtumia. Tänä vuonna raadissa on ollut 24 oppilasta.

Päättyneenä lukuvuonna yhtenäiskoulun Vihreän lipun teema oli polku. Teeman tiimoilta koulussa kartoitettiin muun muassa Joutsan luontopolkujen kuntoa ja mietittiin erilaisten tuotteiden elinkaaripolkua kuluttajille. Lisäksi ympäristöraatilaiset ovat usean vuoden ajan järjestäneet koululla välituntitoimintaa tiedevälkkien muodossa. Ympäristöraati juhli menestynyttä projektivuotta tänä vuonna tekemällä kevätretken Leivonmäelle, jossa vierailukohteena olivat Jukolan maitotila ja juustola.

Tarja Kuikka

Kuvassa Joutsan yhtenäiskoulun ympäristöraatilaiset kevätretkellä Leivonmäellä Jukolan maitotilalla. Kuva: Pertti Liias