Joutsan neuvoloiden varsin yllättävä siirto terveyskeskuksesta Rutjakan tiloihin (kuvassa) Rautamäkeen on herättänyt kysymyksiä kansalaisten keskuudessa. Erityisesti on ihmetelty sitä, eikö sopivia tiloja löytynyt lähempää kirkonkylältä. Esimerkiksi Jousitieltä on matkaa Rutjakkaan noin 1,7 kilometriä, mikä saattaa ikäihmisestä tuntua varsin pitkältä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tekninen isännöitsijä Jari Koivisto kertoo, että neuvola toimii väistötiloissa Rutjakassa elokuuhun 2020 asti Joutsan sote-keskuksen rakennushankkeen vuoksi.

– Lopullinen aikataulu tarkentuu urakkasopimusten myötä. Neuvolan väliaikainen siirto on tarpeen, sillä rakennustyömaa on aivan nykyisten neuvolatilojen välittömässä läheisyydessä. Väistötiloihin muuttamalla minimoidaan rakennustöistä aiheutuvat haitat kuten pöly-, ääni-, tärinä- ja muut asiakasturvallisuuteen vaikuttavat haitat, kertoo Koivisto.

Koiviston mukaan Joutsan keskustasta etsittiin väistötiloja neuvolalle, mutta neuvolan tilaohjelman toteuttaminen muihin tarjolla oleviin tiloihin ei ollut kaikilta osin mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa.

– Joutsan kunnalla oli vapaata tilaa Rutjakassa, joka saatiin pienillä muutostöillä sopimaan neuvolatoimintaan. Näin saadaan hyödynnettyä Joutsan kunnan omia tiloja vain pienillä muutoskustannuksilla. Noin vuoden kuluttua rakennustyöt valmistuvat ja Joutsaan saadaan asianmukaiset tilat, joissa voidaan palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla, lupaa Koivisto.

Seututerveyskeskus pahoittelee tilajärjestelyistä mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa ja esimerkiksi mahdollisia Kela-taksin kustannuksia.

– Toisaalta, joidenkin asiakkaiden matka neuvolaan saattaa myös helpottua ja lyhentyä väistötilojen ansiosta, riippuu mistä päin katsoo, pohtii tekninen isännöitsijä Koivisto.

Markku Parkkonen

Tagged with →