Helena Kämäräinen aloitti huhtikuun alussa Joutsan kunnan liikuntaneuvojana. Yhdessä Joutsan vapaa–aika ja nuorisotoimen esimiehen Kari Kosusen kanssa Kämäräinen on tehnyt alkukartoitusta, jossa selvitetään alueen liikuntatarjonta ja liikuntamahdollisuudet. Kartoitus on vielä kesken, mutta perusteet ja mahdollisuudet liikunnan edistämiselle ovat Kämäräisen mukaan erittäin hyvät. Koonnista tuotetaan ikään kuin liikunnan palvelutarjotin, jota voidaan hyödyntää monin eri tavoin.

– Joutsassa on erittäin monipuoliset puitteet liikkumiselle niin liikuntapaikkojen kuin liikuntaseurojen näkökulmasta tarkasteltuna. Pieneksi kunnaksi täällä on panostettu hyvin paljon liikuntaan, Kämäräinen arvioi.

Liikuntaneuvojalle voi ohjautua omatoimisesti tai hoitohenkilökunnan kirjoittamalla lähetteellä. Neuvonta on henkilökohtaista ja maksutonta ja se räätälöidään jokaisen omien tarpeiden mukaisesti. Ensiksi käydään asiakkaan kanssa keskustelu, jossa kartoitetaan tilanne. Tämän jälkeen tehdään toimintasuunnitelma, jonka pohjalta lähdetään etenemään kohti tavoitteita. Liikuntaneuvojalle ohjaudutaan mitä moninaisimmista syistä. Hyvin tyypillisiä syitä ovat esimerkiksi korkea kynnys lähteä yksin kuntosalille tai se, ettei ole vielä löytänyt itselleen sopivaa lajia.

– Voimme asiakkaan kanssa sopia tapaamisen kuntosalille, jossa käymme laitteet läpi yhdessä ja minä voin tehdä tarvittaessa ohjelman. Joillekin riittää yksi yhteinen käynti, toiset taasen tarvitsevat enemmän käyntejä. En ole kuitenkaan personal trainer joka tähtää kovaan harjoitteluun, vaan neuvonnassa liikkuminen koetaan nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta, Kämäräinen pohtii.

Tärkeässä roolissa ovat myös alueen laaja urheiluseurojen joukko, joiden tarjoamiin lajeihin liikuntaneuvoja voi ohjata asiakkaan. Voi esimerkiksi olla, ettei asiakas tiedä mistä lähteä selvittämään jonkin lajin harrastusmahdollisuuksia ja tässä liikuntaneuvoja voi auttaa.

Koska neuvonta pyrkii edistämään ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, tarvitaan kaiken perustaksi asiakkaan oma motivaatio. Tämä ei koske pelkästään liikuntaa, vaan siihen sisältyvät myös esimerkiksi lepo ja ruokailu.

– Kukaan ei voi liikkua toisen puolesta, vaan päätös täytyy aina lähteä ihmisestä itsestään. Liikuntaneuvoja voi olla se puuttuvan sysäyksen antaja, mutta aina ensisijaisesti kaikki lähtee yksilöstä, Kämäräinen toteaa.

Kämäräinen työskentelee Joutsassa tiistaisin ja keskiviikkoisin ja on tavattavissa Joutsan terveyskeskuksessa. Yksi yhteinen tavoite terveyskeskuksen kanssa on tehdä tiivistä yhteistyötä ja saada liikuntaneuvonta kunnolla käyntiin tulevana syksynä.

– Terveyskeskuksen henkilökunta, esimerkiksi diabeteshoitajat, fysioterapeutit ja lääkärit voivat antaa potilaalle lähetteen, jolla ohjaudutaan liikuntaneuvojalle. Liikunta on tärkeä osa pitkäaikaissairauksien hoitoa sekä myös yksi ennaltaehkäisyn keino, toteaa Kämäräinen.

Liikuntaneuvonnan palvelut on ostettu Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:ltä. Liikuntaneuvonnan käynnistäminen on yksi osa Joutsa liikkuu–terveysliikuntahanketta. Vuoden mittaisella hankkeella pyritään luomaan liikunnan palveluketju, joka koetaan matalan kynnyksen toimintana ja palvelut ovat helposti kuntalaisten saatavilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti varhaiskasvatus, työikäiset ja ikääntyneet. Varhaiskasvatuksessa otetaan mukaan niin henkilökunta, lapset kuin heidän vanhempansa. Tavoitteena on liikunnan juurruttaminen osaksi arkea, ei vain hetkelliseksi ja tilapäiseksi toiminnaksi.

Myös kunnan liikuntavälineistöä tullaan uusimaan hankkeen myötä. Kirjastoon hankitaan lisää välineitä ja varhaiskasvatukseen tehdään hankintoja. Matalan kynnyksen liikuntaryhmät kartoitetaan ja mahdollisesti niitä muodostetaan myöhemmin lisää, jos tarve niin vaatii.

Kaiken kaikkiaan hankkeen tavoitteena on saada luotua mahdollisimman laaja ja asukkaita palveleva liikuntaketju, josta jokainen asukas löytää oman mieluisan tapansa liikkua ja edistää omaa hyvinvointiaan sekä terveyttä. Tässä tarvitaan niin terveydenhuollon, asukkaiden, seurojen kuin kaikkien muiden toimivaa yhteistyötä, jotta toimiva palvelumalli saadaan syntymään.

Jonna Keihäsniemi