Joutsan perusturvalautakunnan erottamista varten perustettu tilapäinen valiokunta esittää (lukuun ottamatta Lea-Elina Nikkilää) valtuustolle, ”että valtuusto päättää: 1) todeta suurimmalta osin työskentelyltään ongelmattoman, hyvin toimivan ja yhteistyökykyisen perusturvalautakunnan menettäneen valtuuston luottamuksen seuraavien syiden perusteilla: Perusturvalautakunnan kokouksissa tapahtuva lautakunnan jäsenen tähänastisen toimikauden ajan jatkunut osin uhkaileva ja luottamushenkilölle sopimaton ja epäkunnioittava käytös esittelijöitä ja osaa lautakunnan jäseniä kohtaan. Monien kokousten huomiota herättänyt venyminen ja oikaisuvaatimusten ja valitusten poikkeuksellisen suuri määrä kertovat omalta osaltaan nykyisen lautakunnan työskentelyn ja päätöksenteon ongelmallisuudesta. Oikaisuvaatimukset ja pitkiksi venyneet perusturvalautakunnan kokoukset ovat koituneet kunnalle taloudellisesti poikkeuksellisen kalliiksi. 2) erottaa kuntalain 34 §:n nojalla perusturvalautakunnan.”

Valiokunta ei ottanut lainkaan huomioon kunnan ostamaa työoikeuden emeritusprofessori Koskisen lausuntoa, jossa hän ei ollut todennut häiriköintiä tai kiusaamista ja suositteli, ettei lautakuntaa erotettaisi. Väitteet poikkeuksellisen kalliista kokoustamisesta ovat lähinnä huvittavia. Kunnan budjetista 65 % kuuluu lautakunnan toimialaan. 19 kokousta 24 kk:n aikana ei ole tullut siihen nähden paljoa maksamaan tai verrattuna edelliselle peruspalvelujohtajalle maksettuun kahdeksan kuukauden palkkaan, jotta pysyisi poissa työpaikalta. Palkkasummasta ei minulla ole tietoa, mutta tullessaan virkaan 2011, kunnanjohtajan palkkaa piti nostaa, jotta pääsisi alaistaan ylemmäs palkkauksessa. Sain poltinmerkin jo silloin, kun paljastin hänet valehoitajaksi. Mitähän valiokunnan toiminta onkaan tullut maksamaan?

Valiokuntakin toteaa, että monet kuntalaiset ovat tehneet lukuisia oikaisuvaatimuksia ja valituksia (Hallinto-oikeudelle, AVI:lle, Tietosuojavaltuutetulle, Valviralle ja Eduskunnan oikeusasiamiehille). Jos valiokunta olisi ollut tehtävänsä tasalla, sen olisi tullut tutkia näihin johtaneet lautakunnan ja esittelijän päätökset ja sen jälkeen vetää johtopäätökset siitä, kuka tai ketkä pitäisi mahdollisesti erottaa! Asiantuntemus olisi tuskin kuitenkaan siihen riittänyt.

Kuntahistoriassa lautakunnan erottaminen on hyvin harvinaista. Siksi menkäämme kaikki joutsalaiset ja mökkiläiset nauttimaan loppunäytöksestä Valtuuston kokoukseen 17.6.2019 ns. valkoisen kunnantalon Valtuustosaliin!

Kalle Willman
syytetty

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.