Jäin aiemmin viime kevättalvella sivuun kunnallisista luottamustehtävistä uuden työn vuoksi. Tätä vetäytymisilmoitusta ja eron käsittelyä on seurannut hämmentävä ilmiö. Sain runsaasti kiitoksia avoimuudesta, jota Joutsan poliittiseen järjestelmään oli kaivattu. Kiitoksia tuli yli puoluerajojen, kunnan sidosryhmistä sekä lukuisilta tavan kuntalaisilta.

Tapanani oli silloin tällöin avata paikallislehden yleisönosastokirjoituksissa ajankohtaisia asioita. Avoimuutta ja myös osallistamista korostettiin monessa eri yhteydessä. Yksi selittävä tekijä on myös se, että keskustelua on avattu muutamissa aiemmin kielletyissä aiheissa, mm. kunnan eräiden omien toimintojen tehokkuuden tarkastelu. On pakko mainita, että em. avoimuutta ja edistyksellisyyttä en ajanut yksin, vaan tukea tuli niin omalta ryhmältä, perussuomalaisilta, vihreiltä kuin osalta keskustalaisiakin.

Kaikkia edellä mainittu ei tietenkään miellyttänyt. Tämä kävi matkan varrella selväksi ja on vahvistunut sen jälkeen, kun jäin tehtävistä pois. Erityisesti aikaisemmalla vaalikaudella kumpaakin kärkipuheenjohtajuutta hallussaan pitänyt, pitkälti omassa kunnallisjärjestössä Joutsan asioita linjanneen keskustan johto on kipuillut asian kanssa. Heidän asemansa ei ole ollut entisensä, vaan yksi palanen joukkuetta muiden rinnalla.

En ole ollut enää mitenkään aktiivinen, mutta monista kunnallisista asioista on minua informoitu tarkasti. Ryhmät ovat käyneet ”neuvotteluita” jakoon tulevista kärkipuheenjohtajuuksista, siis valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajista.

Keskusta ja demarit ovat ilmoittaneet, että kunnanhallituksen puheenjohtajuus palaa takaisin keskustalle. Tämä on monella tapaa ongelmallinen ratkaisu.

Ensinnäkin keskusta ei viime vaaleissa saanut kuntalaisilta sitä mandaattia, että molemmat kärkipuheenjohtajuudet kuuluisivat heille. Sen sijaan keskusta sai kyllä sen mandaatin, että he voisivat valita näistä ensimmäisenä. Jostain syystä ryhmän ääniharava Heikki Kuurne ei ole halunnut tarttua kunnanhallituksen puheenjohtajuuteen, joka on merkittävin poliittinen luottamustehtävä. Tämä olisi selkeästi suurimman ryhmän isoimman äänimäärän keränneelle oikeutettu paikka, jolloin valtuuston puheenjohtajuus jäisi elimen toiseksi suurimmalle ryhmälle, eli kokoomukselle. Tällöin paikkajakoa ei tarvitsisi isommin sorvata. Jos minulta kysytään, niin kyllä Kuurne olisi tehtävään ylivertainen. Vaikka ikää alkaakin olla, niin vaaditut ominaisuudet täyttyvät kirkkaasti.

Toinen ongelma on se, että keskustan ote puheenjohtajuuksista, eli käytännössä kunnallisen koneiston valmistelun ohjaamisesta, olisi täysin kestämätön. Sillä olisi hallussaan kaksi kärkipuheenjohtajuutta ja kaksi merkittävää lautakuntaa, demareilla yksi. Tällaista valtakirjaa kuntalaiset eivät ole missään tapauksessa antaneet. Päinvastoin, keskusta oli yksi viime vaalin häviäjistä, samoin kuin kaverinsa demarit.

Keskustan ja demarien sopima uusjako ei siis moneltakaan muultakaan osin vastaa kuntalaisten ilmaisemaa tahtoa. Ja sen pitäisi kyllä olla painavin lähtökohta. Esimerkiksi valtuuston toiseksi suurin ryhmä kokoomus sysättäisiin käytännössä ”oppositioon”, sillä puolueelle ei jäisi yhtään puheenjohtajuutta, koska lautakunnathan ovat nelivuotisia.

Kolmanneksi Joutsa kaipaa modernia, yhteiseen päämäärään sovittelevaa, mielellään nykyaikaisen työelämän, yrittämisen sekä aivan erityisesti kehittämisen hallitsevaa kärkipuheenjohtajaa. Keskustan ehdokkaat kunnanhallituksen puheenjohtajaksi ovat tiettävästi Niilo Peltonen ja Maija Salonen. Kumpikin on ansioitunut kunnallisjärjestössä, mutta eivät minun silmissäni edusta niitä vaatimuksia ja osaamista, joita kärkipuheenjohtajuus edellyttää. Merkittävä ongelma olisi myös heidän ponnistaminen tehtävään kaukaa oman ryhmän kärjen takaa, kun mittarina on kunnallisvaaleissa saatu äänimäärä.

Ikävintä on kuitenkin se henki ja käytännön toimet, joita yksittäiset keskustan ja demarien vaikuttajat ylläpitävät. Eivät onneksi kaikki. Jo kuluvan valtuustokauden alussa käydyt paikkaneuvottelut olivat sellaiset, jossa sietämiskynnystä muilta vaadittiin kovasti. Pitkin matkaa suljetuissa kokouksissa on lausuttu yhtä ja toista, ja mm. juuri sen vuoksi esitin yleisönosastolla suljettujen kokousten avaamista julkisiksi (JS 27.2.2019). Kannattaa käydä lukemassa myös Joutsan Kokoomuksen verkkosivuilta (joutsankokoomus.fi) omat lähtöpuheenvuoroni valtuustossa ja kokoomuksen kevätkokouksessa.

Nyt kun en ole enää julkisuuden henkilö Joutsassa, olen ollut pakotettu ottamaan yhteyttä oikeudellisiin asiantuntijoihin ja selvittämään omia oikeuksia. Esimerkiksi viime perjantain paikkaneuvotteluissa on lausuttu asioita, jotka ovat yksiselitteisesti valheellisia ja minua loukkaavia. Näyttäisi siltä, että ryhdyn asiassa jatkotoimiin. En kuitenkaan itseni vuoksi, vaan sen vuoksi, ettei tällaiselle mustamaalaavalle ja epäasialliselle toiminnalle voi jättää sijaa Joutsassa – sitä kotikuntani ja tulevat päättäjät eivät ansaitse.

Seuraavat kunnallisvaalit käydään jo kahden vuoden kuluttua ja ehdokashankinta käynnistyy vuoden kuluttua. Kaikilla ryhmillä on mahdollisuus muutokseen ja toimintatapojensa päivittämiseen. Ilman em. ryhtiliikettä ehdolla on vain iso osa samaa senioriporukkaa, joka nyt kipuilee yrittäessään pysyä mukana vauhdilla muuttuvassa maailmassa.

Jukka Huikko
Kuntalainen vielä kolmen vuorokauden ajan.

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →