Joutsan kunnanvaltuuston valitsema tilapäinen valiokunta esittää, että valtuusto erottaisi perusturvalautakunnan. Esityksen taustalla on käytännössä halu erottaa lautakunnan jäsen Kalle Willman. Yksittäistä lautakunnan jäsentä ei kuitenkaan voida erottaa, vaan prosessissa on erotettava koko lautakunta ja valittava uusi, valtuuston mielestä sopivampi kokoonpano.

Tilapäinen valiokunta katsoo, että Willman on käyttäytynyt osin uhkailevasti, luottamushenkilölle sopimattomasti ja epäkunnioittavasti esittelijöitä ja osaa lautakunnan jäseniä kohtaan. Valiokunta myös muun muassa totesi, että kokousten venyminen sekä oikaisuvaatimusten ja valitusten poikkeuksellisen suuri määrä kertovat lautakunnan työskentelyn ongelmallisuudesta.

Valiokunnan jäsen Lea-Elina Nikkilä (vihr.) jätti asiassa eriävän mielipiteen. Nikkilä katsoi, että riittäviä perusteita lautakunnan  erottamiseen ei ole.

Erottaminen tulee valtuuston käsittelyyn 17.6. ja uusi lautakunta valitaan mahdollisesti samassa kokouksessa.

Samaa aihepiiriä on kunnanhallituksen toimeksiannosta tutkinut myös työoikeuden professori emeritus Seppo Koskinen. Koskisen toimeksianto liittyy Kalle Willmanista tehtyyn häirintäväitteeseen. Käytännössä Koskinen on pohtinut samoja asioita kuin tilapäinen valiokunta, mutta päätyy aivan toisenlaiseen ratkaisuun.

– Olen päätynyt siihen tulokseen, että kaikkien asiassa mukana olevien on kehitettävä omaa toimintaansa. Lautakunnan kaikkien jäsenten on kannettava oma vastuunsa asioiden oikeamittaisesta käsittelemisestä. Lisäksi on myös yhteisesti mietittävä ne keinot, joilla lautakuntatyöskentely esittelyineen ja valmisteluineen saadaan kuntoon. Tämä on ilman muuta mahdollista ja helppoakin, jos kukin kiinnittää huomiota myös siihen, mitä itse on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Mielestäni tilanteessa on siis käytettävissä ja käytettävä lievempiä keinoja kuin lautakunnan erottaminen yhdestä jäsenestä eroon pääsemiseksi, toteaa professori Koskinen.

Kunnanhallitus ei maanantaina vielä käsitellyt Koskisen raporttia tarkemmin, vaan palaa siihen seuraavassa kokouksessaan kesäkuussa.

Markku Parkkonen

Tagged with →