Luhangan kunnanhallitus esittää valtuustolle äänin 4-3, että kunta ei liittyisi mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-Kuntahankintojen hankintakonsortioon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkimiseksi. Maakunnassa on ollut tavoitteena hankkia uusi tietojärjestelmä keskitetysti.

Luhangan kunnanhallituksessa Pirkko Vilkman (kesk.), Tauno Dammert (kesk.), Marjo Merivirta (kesk.) ja Aki Virtaniemi (kok.) katsoivat, että hankintaan ei pitäisi lähteä. Vähemmistöön jääneet Kimmo Laine (sd.), Hilkka Weijo (kok.) ja Martti Viinikainen (kesk.) puolestaan olisivat lähteneet mukaan yhteishankintaan.

Asia menee vielä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Hankinnasta poisjäämistä puoltavat hankkeeseen liittyvät, lähinnä Luhangan kunnan pienestä koosta johtuvat riskit.

Joutsan kunnanhallitus puolestaan päätti, että kunta lähtee mukaan kyseiseen hankintaan. Joutsan osalta hankinnan arvo on noin 345.000 euroa.

Markku Parkkonen

Juttuun lisätty 28.5.2019 klo 8.15 tieto Joutsan kunnan päätöksestä.

Tagged with →