Stora Enson Joutsan konttorilla on kevään aikana aloittanut kaksi uutta metsäasiantuntijaa. Severi Lipsanen (kuvassa vas.) hoitaa jatkossa Hartolan aluetta ja Timo Lehtinen (oik.) Luhangan aluetta sekä Sysmän pohjoisosia. Joutsan alueen metsänostoista vastaa vanhoille yhteistyökumppaneille tuttu Juha Saltiola.

Lipsanen ja Lehtinen ovat koulutukseltaan metsätalousinsinöörejä. Lehtinen opiskelee parhaillaan myös metsätieteiden maisteriksi. Molemmat tuoreet ostomiehet ovat tyytyväisiä uravalintaansa.

– Joka hommassa on tietysti omat haasteensa. Tykkään työssä siitä, että saa olla juttusilla metsänomistajien kanssa, pohtii Lipsanen.

– Ja tällä alalla voi pitkälti itse suunnitella omat työaikansa, kunhan hommat tulevat tehdyksi. On mukavaa tehdä itsenäistä työtä, johon kuitenkin tarvittaessa löytyy työpaikalta tukea, jatkaa Lehtinen.

Tällä hetkellä metsäasiantuntijoiden ajankohtaisin neuvo metsänomistajille on, että kannattaa käydä omassa metsässä tarkistamassa, onko puustolle tullut lumituhoja.

– Toimenpiteet riippuvat tuhojen laadusta ja määrästä. Jos metsästä on mennyt kovin paljon latvuksia, kannattaa harkita harvennushakkuuta tai jopa uudistushakkuuta, neuvoo Lipsanen.

– Jos on mennyt vain yksittäisiä puita, voi olla parempi jättää ne luonnon monimuotoisuutta lisäämään, muistuttaa puolestaan Lehtinen.

Äänekosken biotuotetehtaan käynnistyminen on lisännyt puun kysyntää myös Joutsan seutukunnalla. Stora Enson miehet eivät kuitenkaan ole huolissaan puun riittävyydestä: alue on Suomen parasta puun kasvualuetta. Rehevistä kasvumaista seuraava haaste on lähinnä se, että myös vesakot kasvavat hyvin. Tämän vuoksi olisikin erittäin tärkeää, että uudistushakkuiden jälkeen huolehditaan myös taimikonhoidosta.

Stora Enso tarjoaa metsänomistajille tarvittaessa kokonaisvaltaista metsäpalvelua, jossa huolehditaan myös metsänhoitopalveluista uudistamistöistä taimikonhoitoihin.

Nykyajan puukauppamarkkinoilla on erilaisia myyjiä. Osa on vakiintuneita yhteistyökumppaneita, jotka myyvät yleensä aina samalle firmalle. Metsänhoitoyhdistysten ja metsäpalveluyritysten myyntipalveluilla on yhä paljon käyttäjiä. Joutsan seudullakin kasvava joukko ovat etämetsänomistajat. Lisäksi metsämarkkinoille tulee yhä enemmän metsäsijoittajia, jotka saattavat omistaa metsätiloja eri puolilta Suomea.

Puun menekkiin vaikuttavat positiivisesti niin puurakentamisen trendi kuin nettikaupan myötä kasvava pakkauskartongin tarve. Näin ollen myös puun hintataso pysynee verraten hyvänä jatkossakin.

Puun käytön lisäännyttyä hakkuutyömaat ovat yhä useammin ”ihmisten ilmoilla”. Lehtinen ja Lipsanen muistuttavatkin metsissä liikkuvia kansalaisia metsätyömaiden turvallisuudesta: metsäkoneen kuljettaja ei välttämättä näe koneen lähellä liikkuvaa ihmistä. Jos esimerkiksi metsänomistaja on menossa tapaamaan moto-kuskia, on kuskille soitettava ensin.

Markku Parkkonen

Tagged with →