Joutsan sotekeskushankkeeseen liittyvät valmistelevat työt käynnistyvät ensi viikolla terveysaseman alueella. Joutsan Vesihuolto Oy aloittaa alueella runkovesijohdon sekä viemärien siirtämisen ja se tulee vaikuttamaan Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Teijo Mäkisen mukaan varsinkin alueen kevyen liikenteen järjestelyihin, sillä kevyen liikenteen väylä joudutaan Mäkisen mukaan siirtämään tilapäisesti työskentelyalueen rajallisuuden ja kaivannon sijainnin vuoksi.

– Kevyen liikenteen väylä siirretään ensi vaiheessa sinne toiselle puolelle tietä. Sinne tehdään kiviainespintainen kevytliikenneväylä kaivutyömaan ajaksi, kertoo Mäkinen.

Työskentely vaikuttaa Mäkisen mukaan myös alueen autoliikenteeseen, sillä alueella oleville tonteille jouduttaneen tekemään jonkin verran tilapäisiä liittymiä. Lisäksi autojen liikkumiseen alueella vaikuttaa se, että työmaalla on työskentelyaikoina työmaaliikennettä.

Valmistelevat työt kestävät alueella useamman viikon ajan. Joutsan Vesihuollon osalta töiden on määrä olla valmiina Mäkisen mukaan viimeistään kesäkuun loppuun mennessä, minkä jälkeen alueelle alkaa tulla varsinaisia sotekeskuksen rakentajia.

Runkovesijohdon ja viemärien siirtämiseen sekä siirron vaikutuksiin työmaa-alueella liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä vesihuollon Mäkiseen.

Tarja Kuikka