Kaikki lukijat tietävät, että Joutsan perusturvalautakunnan toiminnassa on ollut ongelmia parin viime vuoden aikana. Oikaisuvaatimuksia, valituksia ja kanteluita olen tehnyt minä ja useat kuntalaiset. Kunnanhallitus palkkasi professori Seppo Koskisen tutkimaan tilannetta. Hänen tekemässään loppupäätelmässä ei mainita kiusaamisesta mitään eikä mielestään lautakuntaa pidä erottaa. Koskinen kertoi kokouksessa 14.5.2019 vielä suullisesti päätelmistään. Keskusteltaessa aiheesta ”miten eteenpäin”, hyväksyttiin yksimielisesti ehdotukseni lautakunnan toiminnan pelisäännöiksi. Listaan ne tähän joutsalaisten tueksi, jotta niitä voitaisiin jatkossa noudattaa, vaikka minut kuitenkin erotetaan.

Työskentely perusturvalautakunnassa on kitkatonta seuraavin edellytyksin:

1. Asian esittelyssä tuodaan esiin kaikki kyseeseen tulevat vaihtoehdot ominaisuuksineen sekä esittelijän perusteltu valintaehdotus niistä.

2. Päätösesityksiin sisältyy taloudellinen ja muu päätösten ennakkoarviointi (Kuntaliiton yleiskirje 8/80/2011).

3. Jos esittelijä on joutunut aikataulusyistä käyttämään lautakunnan puhevaltaa, lautakunnalle annetaan seuraavassa kokouksessa raportti siitä, mitä asiassa on sen nimissä lausuttu, mahdolliset intimiteettisuojan piirissä olevat tiedot poistettuina.

4. Virkamiesten päätöksissä ja lautakunnalle tehtävissä päätösesityksissä noudatetaan toimivaltaisten viranomaisten antamia suosituksia, oikeusistuimien samankaltaisissa tapauksissa antamia päätöksiä ja ylimpien lainvalvojien ratkaisuja.

5. Päätösesityksissä ja perusturvan käytännöissä pyritään yhdenmukaisiin menettelyihin muiden Keski-Suomen kuntien kanssa.

6. Lautakunnan kunkin kokouksen esittelyasiakirjoissa sähköisessä kokousmenettelyssä on mukana kaikki asiaan liittyvät aiemmatkin dokumentit ja kokouksen päätökset kirjataan pöytäkirjaan. Esittelijä huolehtii siitä, että päätökset toteutetaan.

7. Lautakunnan toimialan asiakirjoissa käytetään Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoa (THL Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 5.0 2019-03-29).

Kalle Willman
lautakunnan jäsenyys katkolla

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.