Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon on noussut Keski-Suomessa aiemman notkahduksen jälkeen. Talvikaudella 2018-2019 yksityisautoilijoista 48 prosenttia oli Ely-keskuksen mukaan tyytyväisiä maakunnan maanteiden kuntoon, kun taas tyytymättömyydestä ilmoitti neljännes yksityisautoilijoista.

Raskaan liikenteen kuljettajat eivät olleet yhtä tyytyväisiä kuin yksityisautoilijat, sillä heistä vain neljäsosa koki päättyneen talviajan teiden kunnon vastanneen odotuksiaan. Tyytymättömyydestä taas ilmoitti vajaat puolet raskaan liikenteen kuljettajista.

─ Talvikunnossapidolla on erittäin suuri merkitys elinkeinoelämän kuljetuksille sekä kansalaisten sujuvalle ja turvalliselle liikkumiselle. Tienkäyttäjien tyytyväisyys on ollut laskussa useamman vuoden ja vaikka talven 2017-2018 notkahduksen jälkeen tyytyväisyys onkin nyt noussut, jää parantamisen varaa jatkossakin. Eniten parannettavaa on liikennemerkkien ja tienviittojen havaittavuudessa sekä linja-autopysäkkien talvihoidossa, sanoo Ely-keskuksen johtaja Jukka Lehtinen.

Tiestön talvihoitoon tälle vuodelle saatu lisärahoitus mahdollisti Ely-keskuksen mukaan maakunnassa talvihoitoluokan noston vuoden vaihteessa yhteensä noin 820 tiekilometrille. Hoitoluokan nostot kohdistuivat pääosin vilkkaalle sekä keskivilkkaalle maantieverkolle ja niistä aiheutui lisäkustannuksia noin 500 000 euroa per hoitovuosi. Tehdyt toimenpiteet perustuivat Väyläviraston ja Ely-keskusten uusimiin talvihoidon toimintalinjoihin, jotka parantavat talvikunnossapidon tasoa yleisesti ja erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten osalta.

Kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon on Ely-keskuksen mukaan Keski-Suomessa nyt hiukan paremmalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin.

Tarja Kuikka