Valtiokonttori on myöntänyt Joutsan kunnalle tälle vuodelle runsaan 36.000 euron määrärahan käytettäväksi rintamaveteraaneille kotiin vietäviin avopalveluihin. Kotiin vietäviä palveluja voivat olla esimerkiksi kodinhoitoapu tai tukipalvelut kuten ateriapalvelu, vaatehuolto, siivousapu ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Myönnetty määräraha on käytettävissä lokakuun loppuun saakka ja valtiokonttori tulee pyytämään sen käytöstä jälkikäteen kunnalta selvityksen.

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan, jolla kuntien tai kuntayhtymien on määrä järjestää oman kuntansa rintamaveteraaneille kuntoutusta sekä kotona asumista tukevia palveluja. Joutsassa edunsaajia on tänä vuonna seitsemän.

Tarja Kuikka