Joutsan perusturvalautakunta on päättänyt perustaa kuntaan työllisyydenhoidon työryhmän, jonka tehtävä on laatia työllisyydenhoidon suunnitelma kuntaan ja miettiä sen toteuttamiseksi käytettäviä keinoja. Työryhmään nimettiin perusturvajohtaja Terhi Kallio, johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä, elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki, vastaava työ- ja yksilövalmentaja Johanna Pajunen, toimistovirkailija Liisa Alfthan ja perusturvalautakunnan edustajana Ari Solatie. Työryhmä voi täydentää kokoonpanoaan ja kutsua muita asiantuntijoita ryhmätyöskentelyyn.

Joutsassa työllisyydenhoitoa ei ole keskitetty erityisesti kenenkään vastuulle. Viime vuoden alusta alkaen TyöVarikolla on otettu vastuuta työllisyydenhoidon kehittämisestä, mutta kunnasta puuttuu edelleen laajempi työllisyydenhoidon suunnitelma. Sen laatiminen koetaan kuitenkin tarpeelliseksi, joten sen vuoksi kuntaan on nyt perustettu asiaan tarttuva työryhmä.

Tarja Kuikka