Maksuton risu- ja haravointijätteen vastaanottaminen kunnan omiin vastaanottopisteisiin on lopetettu Joutsan ja Leivonmäen alueella. Uudistus on poikinut paljon mielipiteitä sosiaalisessa mediassa sekä turuilla ja toreilla, ja voitaneen ilman liioittelua todeta, että kommentoijien valtaosa on ollut vähintäänkin ihmeissään. Asia on ollut kevään yksi puhutuimpia aiheita taajamien asukkaiden keskuudessa.

Uudistuksen pelätään aiheuttavan kuntalaisille, mökkiläisille ja etenkin taloyhtiöille paljon rahallista kulua, lisäävän risu- ja haravointijätteen viemistä metsiin, eikä jäteaseman maksuttoman tuonnin aikojakaan pidetä kaikille soveltuvina. Kameravalvontaakin on esitetty entiselle jätevedenpuhdistamon vastaanottopaikalle, jotta väärinkäytökset eivät estäisi alueen uudelleen käyttöön ottamista.

Kunta siis lopetti entisen kaltaisen risu- ja haravointijätteen vastaanoton Joutsan jätevedenpuhdistamolle ja Leivonmäen entiselle kaatopaikalle. Alueet olivat aina auki ja maksuttomia, mutta 3.5. oli viimeinen päivä, kun entinen tyyli oli käytössä.

Nyt risu- ja haravointijäte toimitetaan pääsääntöisesti Lassila-Tikanojan Joutsan jäteasemalle. Poikkeuksen muodostavat kolme viikkoa keväällä ja kolme viikkoa syksyllä, jolloin on sovittu yhteensä kuuden päivän ajaksi ilmaiset vastaanotot Joutsan jäteasemalle ja Leivonmäellä Lohipolun levikkeelle.

Kyseessä ovat viikkojen 19, 20 ja 21 perjantait klo 8–12 ja lauantait klo 9–13 (maksuton vastaanotto), mutta muuten risu- ja haravointijätteen vastaanotto maksaa 25 euroa kuutiolta. Syksyllä vastaava ilmainen keräys järjestetään viikoilla 36, 37 ja 38. Vuoden aikana on siis aikaa ilmaiselle jätteiden viennille 48 tuntia, jaoteltuna kuudelle päivälle, mutta muina aikoina se on maksullista.

Kaikenlaista risujätettä tulee ympäri kesäkauden, joten on ymmärrettävää, että uudistus on herättänyt hämmennystä. Esimerkiksi pensasaitojen lyhennyksistä tai puiden kaadoista tulee kuutioita nopeasti. Ja läheskään kaikkia töitä kun ei voi ajoittaa ilmaisille viikoille.

Muutoksesta tiedotti Joutsan ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, joka selvensi myös muutoksen taustoja.

Ensinnäkin maksut ilmaisten toimitusaikojen ulkopuolella koskevat myös kuntaa itseään. Kuuden ilmaisen toimitushetken kustannuksista Lassila&Tikanoja laskuttaa kuntaa Leivonmäellä vastaanotettavasta puutarhajätteestä 30 e/m3. Joutsan kunta maksaa kuitenkin aina L&T:lle Leivonmäen vastaanottopisteen ylläpidosta takuuhintana 200 e/4 tuntia. Kun vastaanotettu määrä on noin seitsemän kuutiota tai enemmän, hinta määräytyy toimitetun jätemäärän mukaan. Joutsassa kustannukset muodostuvat vietyjen jätemäärien mukaan.

Kysyttäessä uudistuksen kokonaiskustannusvaikutusta, Masalin-Weijo näkee, ettei tulevia kustannuksia kannattane verrata entisen mallin kustannuksiin.

– Tämä sen vuoksi, että on mahdollista, ettei entisessä muodossaan toimintaa olisi voinut jatkaa. Siinä risut haketetaan, ja risuhakkeen tekeminen maksaa, eikä sille ole käyttöä. Myydä sitä ei voi, kun emme voi taata sen laatua (raaka-aineena jäte). Poltettavaksi se ei kelpaa. Viimeksi haketusta on tehty vuonna 2012, taustoittaa Masalin-Weijo.

– Haravointijätettä ei juurikaan ole käsitelty. Haravointijätteen vastaanottopisteessä jätteet on vastaanotettu paljaalle maaperälle, jossa esimerkiksi syksyisin isot kasat omenoita hajoavat omia aikojaan ja niitä työnnellään syrjemmälle, jotta uutta jätettä mahtuu alueelle. Myöskään muodostuvalle ”haravointijätekompostille” ei ole ollut jatkokäyttösuunnitelmaa.

Haravointijätteen käsittely on ollut ristiriidassa sen kanssa, että kunnalla on jätehuoltomääräyksissä tarkat ohjeet yksityistalouksille, miten komposti on muun muassa sijoitettava, rakennettava ja hoidettava.

Ympäristötarkastaja Masalin-Weijon näkemys onkin, että mikäli vastaanottotoimintaa olisi kunnan toimesta jatkettu, olisi tullut tehdä ympäristölupaharkinta. Siinä olisi selvitetty, onko kyseessä jätteen ammattimainen ja laitosmainen käsittely, joka vaatii ympäristöluvan. Vastaanotosta olisi tullut tehdä valvottua. Vastaanotettaville jätteille olisi tullut tehdä suunnitelma jatkokäytöstä tai kuljettaa ne luvitettuun jatkokäsittelypaikkaan. Tämän hän mainitsee tärkeäksi myös alueen jättibalsamiongelman vuoksi, johon tähän mennessä on ollut hankala puuttua, kun puutarhajätteen mukana on voinut tulla uusia siemeniä.

Yläkuvassa on kaikille tuttu näky, eli Joutsan linja-autoaseman edustalla oleva pensasaita, ja siksi sitä käytetään nyt esimerkkilaskelmassa. Mikäli se leikattaisiin maan tasalle, luotettavan ammattilaisarvion mukaan siitä tulisi noin kahdeksan heittokuutiota risua lavalle. Risut maksavat 200 euroa taloyhtiölle uuden järjestelmän mukaan.

Mikäli kuutioista tulevia kuluja haluaa pienentää, oksat pitäisi ensin silputa. Tämä kuitenkin lisää työaikakustannuksia. Entäpä sitten isojen pihapuiden kaadattamisesta jatkossa tulevat kustannukset?

Tällaisiakin kysymyksiä ovat kansalaiset esittäneet.

Janne Airaksinen


Näin toimitaan Lassila & Tikanojan jäteasemalle Teollisuustiellä, kun sinne viedään haravointijätettä. Risujätteelle on oma kasansa. Mikäli aikataulut eivät osu ilmaisille 48 tunnille, kuutio risuja tai haravointijätettä maksaa tuojalle 25 euroa.

Juttun alkuun tarkennettu 17.5.2019, että vastaanotto on lopetettu kunnan omiin vastaanottopisteisiin.