Joutsan alueen yrittäjät ja asukkaat ovat 15.10. viime vuonna päivätyllä kuntalaisaloitteella esittäneet, että Joutsan kunta avaisi oman sekä tytäryhtiöidensä palvelutuotannon markkinoille mahdollisimman laajasti vuoden 2019 aikana, tukipalveluista aloittaen.

Tukipalveluiksi aloitteessa on mainittu kiinteistönhoito, huoltomiespäivystys, kirvesmiestyöt, siivous, osin taloushallinto sekä osin tai kokonaan keittiötoiminta.

Aloitteessa tuodaan esille, että näin on toimittu lukuisissa kaupungeissa ja kunnissa ja että kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Kunnan tehtäväksi jäisi varata riittävät resurssit ja hankintaosaaminen sekä kyky valvoa sopimuksien toteutumista ja noudattamista. Näin kunta voisi keskittyä omien ydintoimintojensa ylläpitoon. Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut 126 henkilöä.

Kunnanhallitus merkitsi maanantain kokouksessaan kuntalaisaloitteen aloitteen tiedoksi ja totesi samalla, että kunta tekee palvelutarpeiden muuttuessa markkinakartoitusta palvelun toteuttamisen vaihtoehdoista.

Janne Airaksinen

Tagged with →